Pomůžeme Vám s osobními financemi - investplus.cz

Obchodování s binárními opcemi – typologie a označení opcí

Aktualizováno: V dnešním příspěvku se zaměříme na terminologii, s níž se v případě obchodování s binárními opcemi setkáte. V následujících odstavcích jsou vysvětleny jednotlivé typologie binárních opcí včetně příkladů.

Tip: Jak je to s podvody u binárních opcí? Vybíráte vhodného brokera pro obchodování? Vyzkoušejte TopOption - viz. příspěvek.

 

High/Low opce je nejjednodušší typ binárních opcí. Kupující spekuluje vzrůst nebo pokles trhu. Tedy že cena podkladového aktiva se změní od doby, kdy investoval do opce, do splatnosti opce. Při obchodování s binárními opcemi nezáleží na velikosti této výchylky, ale na správném určení směru (vzrůst/pokles) (více info). Speciální podskupinou při obchodování jsou takzvané minutové opce (60 seconds), kdy je exspirační doba 60 sekund.

Above/Below opce se velmi podobají High/Low opcím. Ovšem v tomto případě kupující nejen že určí směr, kterým se trh bude vyvíjet, ale i hranici, které musí v okamžiku exspirace cena podkladového aktiva dosáhnout, nebo ji překonat.

 

Opce Above - Kupující opce určí hranici (strike) a předpokládá, že v okamžiku splatnosti opce (exspirace opce) cena podkladového aktiva vzroste na nebo nad tuto hranici. Očekává tedy růst trhu. Prodávající této opce tvoří protipól kupujícího, tudíž předpokládá pokles trhu pod tuto úroveň.

 

Opce Below - Kupující opce určí hranici (strike) a předpokládá, že v okamžiku exspirace opce cena podkladového aktiva klesne pod nebo na úroveň této hranice. Prodávající očekává růst trhu, tudíž že cena podkladového aktiva vzroste nad tuto úroveň. Tato strategie je opakem opce Above.

 

Boundary (nebo také Range) opce jsou binární opce, kdy kupující očekává stagnaci ceny podkladového aktiva v určitém cenovém pásmu. Toto pásmo je dáno horní a dolní hranicí. Kupující určuje šířku pásma a spekuluje, zda se cena udrží v daném rozmezí (IN) nebo přesáhne v době splatnosti dané pásmo (OUT).

 

Opce Inside – Kupující této opce předpokládá setrvání ceny podkladového aktiva v určitém cenovém pásmu, které si sám zadá, v době exspirace opce. Přesáhne-li v době exspirace cena tuto hranici, nevyplácí se.

 

Opce Outside – Kupující „vsází“ na vychýlení tržní ceny mimo jím stanovené pásmo. Rozhodující je opět cena podkladového aktiva v okamžiku exspirace. Prodávající očekává setrvání ceny v tomto cenovém pásmu.

 

One Touch je druh binárních opcí, kdy spekulujeme, zda se cena dotkne (TOUCH) či nedotkne (NO TOUCH) určité cenové hranice. Aby kupující uspěl, musí se jím předpokládaný scénář odehrát do doby exspirace. Cenové úrovně, o nichž kupující spekuluje, jsou již dány. Kupující tedy nemá právo si sám zvolit výši této cenové hladiny. Nezáleží, kdy přesně se cena podkladového aktiva hranice dotkne, podstatné je, aby námi spekulovaný scénář nastal do doby exspirace. Kupující tak může znát výsledek obchodu již před jeho skončením.

 

Pairs je označení opcí, kdy kupující spekuluje cenový vývoj dvou podkladových aktiv. Kupující jednoduše rozhoduje, které z těchto dvou aktiv bude v okamžiku exspirace lepší.

Příklad ONE TOUCH u Topoption Příklad OPTION BUILDER v Topoption

Diskuze

Komentovat příspěvek

Obchodování s binárními opcemi – typologie a označení opcí

Zhodnoťte své úspory bez rizika!