Co je insider trading?

-

Insider trading, neboli obchodování na základě interních informací, je obchodování akcií nebo jiných cenných papírů společnosti jednotlivci, kteří mají přístup k důležitým, neveřejným

Co je obligace?

-

Obligace, známá též jako dluhopis, je typ cenného papíru, který představuje dluhový závazek emitenta vůči držiteli. Emitentem může být stát, obchodní korporace nebo jiná entita, která

Co je obrácená výnosová křivka?

-

Obrácená (inverzní) výnosová křivka je finanční termín, který popisuje situaci, kdy krátkodobé dluhopisové výnosy překročí dlouhodobé výnosy. Tento jev je považován za neobvyklý,

Co je odhad nemovitosti?

-

Odhad hodnoty nemovitosti je klíčovým prvkem v procesu získávání hypotečního úvěru. Banky a finanční instituce vyžadují odhad hodnoty zástavy, aby mohly určit maximální možnou výši

Co je nebankovní subjekt?

-

Nebankovní subjekt je právnická osoba, která poskytuje finanční služby ale není oficiálně považována za banku a není regulována jako banka. Tyto subjekty často nabízejí alternativní formy

Co je nemovitostní investiční fond?

-

Nemovitostní investiční fond je typem investičního fondu, který se specializuje na investice do nemovitostí. Tyto fondy mohou nabízet investorům možnost podílet se na výnosech z pronájmu,

Co je noční trezor?

-

Noční trezor je technické zařízení v bance, které slouží jako bankovní služba poskytovaná klientům banky. Umožňuje bezpečné odvádění hotovosti, především mimo pracovní dobu banky.

Co je nucená správa?

-

Nucená správa, neboli sekvestrace, je správa cizího majetku úřední osobou, zvanou sekvestor. Cílem nucené správy může být získávání užitku pro oprávněnou třetí osobu formou exekuce,

Co je Moody’s?

-

Moody’s (Moody’s Corporation) je americká společnost poskytující obchodní a finanční služby. Byla založena Johnem Moodym v roce 1909 s cílem vytvářet manuály statistik souvisejících

Co je mimoburzovní objednávka?

-

Mimoburzovní objednávka, známá také jako OTC (Over-The-Counter) objednávka, je typ finanční transakce, která se uskutečňuje mimo oficiální burzy. Tyto transakce se obvykle týkají cenných

Co je oligopol?

-

Oligopol je tržní struktura, kde na trhu dominuje pouze několik málo firem. Tyto firmy společně kontrolují většinový podíl na trhu a jsou schopny ovlivňovat ceny a produkci. Slovo “oligopol”

TOPlist