Co je GFOCP?

-

GFOCP (tj. Garanční fond obchodníků s cennými papíry) je česká instituce, která poskytuje ochranu zákazníkům obchodníků s cennými papíry v případě, že obchodník není schopen splnit

Co je franšíza?

-

Franšíza je licenční smlouva, která umožňuje osobě nebo společnosti provozovat obchodní činnost pod zavedenou značkou a s využitím know-how poskytovatele licence, kterým je franšízor.

Co je finanční rok?

-

Finanční rok je časové období, které společnosti a organizace používají pro účetní a daňové účely. Obvykle trvá 365 dní a může, ale nemusí, odpovídat kalendářnímu roku. Na konci

Co je FIFO?

-

FIFO (First In, First Out / První dovnitř, první ven), je metoda řízení a oceňování aktiv, při které jsou aktiva vyrobená nebo získaná jako první prodána, použita nebo vyřazena jako první.

Co je eurozóna?

-

Eurozóna je měnová unie tvořená 20 členskými státy Evropské unie (EU), které přijaly euro (€) jako svou hlavní měnu a jediné zákonné platidlo. Měnovým orgánem eurozóny je Eurosystém,

Co je elasticita poptávky?

-

Elasticita poptávky je ekonomický pojem, který vyjadřuje citlivost množství poptávaného zboží nebo služby na změnu jeho ceny – jak moc se změní množství zboží nebo služby, které

Co je exotická měna?

-

Exotická měna je termín používaný ve finančním sektoru, který označuje měnu, která není široce obchodována na světovém devizovém trhu. Tyto měny jsou obvykle spojeny s menšími nebo

Co je elasticita nabídky?

-

Elasticita nabídky je ekonomický pojem, který vyjadřuje, jak moc se změní množství zboží nebo služeb nabízených na trhu v reakci na změnu jejich ceny – tedy jak citlivá je nabídka

Co je ekonometrie?

-

Ekonometrie je aplikace statistických metod na ekonomická data s cílem poskytnout empirický obsah ekonomickým vztahům. Jedná se o kvantitativní analýzu skutečných ekonomických jevů založenou

Co je depozitní certifikát?

-

Depozitní certifikát je časově omezený cenný papír, který vydává finanční instituce, nejčastěji banka. Držitelem tohoto certifikátu je klient banky, který do ní vložil své finanční

Co je depozitní účet?

-

Depozitní účet je speciální druh bankovního účtu, který se používá především při obchodech s vysokou hodnotou, jako je koupě nebo prodej nemovitostí. Tento účet slouží jako zabezpečení

TOPlist