ŠTÍTEK:

Československá obchodní banka spořící účet

To je vše.