Co je implikovaná volatilita?

Implikovaná volatilita je parametr, který vyjadřuje očekávání trhu o budoucí nestálosti ceny určitého aktiva, například akcie nebo opce. Je to odhad, který se získává z aktuální ceny aktiva a matematického modelu, jako je například model Black-Scholes.

Implikovaná volatilita nezávisí na historických datech ceny daného aktiva, ale na současné nabídce a poptávce po aktivu. Čím vyšší je implikovaná volatilita, tím větší je pravděpodobnost, že cena aktiva bude v budoucnosti silně fluktuovat. Naopak, čím nižší je implikovaná volatilita, tím menší je očekávané fluktuační rozpětí ceny aktiva.

Implikovaná volatilita se často používá jako indikátor sentimentu trhu. Pokud je implikovaná volatilita vysoká, znamená to, že trh je nervózní a očekává velké změny ceny aktiva. Pokud je implikovaná volatilita nízká, znamená to, že trh je klidný a očekává stabilní vývoj ceny aktiva.

Implikovaná volatilita také ovlivňuje cenu opce. Čím vyšší je implikovaná volatilita, tím dražší je opce, protože má větší šanci skončit tzv. in the money. Čím nižší je implikovaná volatilita, tím levnější je opce, protože má menší šanci skončit tzv. in the money.

Zdroj
https://is.muni.cz/
https://groww.in/