Aktualizováno

Dividendové akcie [ČR/svět]: Kdo nabízí největší dividendové výnosy / nejvyšší dividendy?

Akcie jsou mezi investory oblíbené z mnoha důvodů, avšak tím hlavním bývá dvojí výnos. Na jedné straně je hodnota akcie, která může postupně růst, a na straně druhé jsou pravidelné dividendy, které akcionářům vyplácejí akciové společnosti. V tomto článku jsme pro vás připravili srovnání akcií s nejvyšším dividendovým výnosem v Česku i ve světě. Nejprve si ale vysvětlíme, jak dividendy fungují a proč by se investoři neměli řídit pouze dividendovým výnosem.

Pokud držíte akcie nějaké společnosti, tak se stáváte podílníkem. To znamená, že máte nárok na poměrnou část zisku, který společnost vygeneruje. Zisk, který se společnost rozhodne vyplatit akcionářům, se rozdělí na dividendy, přičemž na jednu akcii připadne právě jedna dividenda.

Dividenda není samozřejmostí

Vyplácení dividend akcionářům probíhá na základě rozhodnutí valné hromady společnosti. Valná hromada rozhoduje o tom, zda k vyplacení dividendy dojde, jaká bude její výše a stanoví také rozhodný den. Valná hromada rozhoduje formou hlasování, přičemž hlasují všichni přítomní členové. Jednotliví členové ovšem mohou mít rozdílný počet hlasů, podle druhu jejich členství, množství a typu držených akcií apod. Obvykle se proto valné hromady zúčastňují jen majoritní akcionáři, jejichž hlas má významnou váhu.

Rozhodně neplatí, že vysoká dividenda je odrazem úspěchu. V mnoha případech je tomu naopak, takže stagnující a neprosperující firmy musí zájem investorů živit právě dividendami.

Některé společnosti vyplácí minimální dividendy nebo je nevyplácí vůbec. Možná vás překvapí, že mezi tyto firmy patří například Amazon, Google (Alphabet), Microsoft i Facebook. Rozhodně tedy neplatí, že vysoká dividenda je odrazem úspěchu. V mnoha případech je tomu naopak, takže stagnující a neprosperující firmy musí zájem investorů živit právě dividendami. Po firmu je ostatně přínosnější investovat vydělané peníze do rozvoje, inovací nebo expandování na nové trhy.

Zásadní je rozhodný den

Právo na dividendu může uplatnit každý akcionář, který vlastní akcie v rozhodný den. Není důležité, zda akcie koupil před týdnem nebo je naopak za týden prodá. Firma dividendy vyplatí těm, kteří jsou v rozhodný den uvedeni jako vlastníci akcií.

Rozhodné termíny zveřejňují společnosti na svých webech

Rozhodné termíny zveřejňují společnosti na svých webech [Reprofoto: Avast.com]

Samotná akciová společnost se řídí podle rozhodného dne. Pokud ovšem kupujete nebo prodáváte akcie, tak převod trvá obvykle několik dní. Obchodníci musí zohlednit případné zpoždění přepisu, a proto je pro ně stěžejní tzv. ex-dividend date. Jedná se o první den, kdy lze akcii prodat, aniž bychom ztratili nárok na výplatu dividendy.

K výplatě dividendy dochází asi měsíc po rozhodném dnu, ovšem nejedná se o pravidlo. Americké akciové firmy vyplácí dividendy obvykle kvartálně, takže se dividenda rozdělí na čtyři části. Evropské společnosti naproti tomu vyplácí dividendy jednou za rok.

Které akcie nabízí největší dividendy?

Už jsme si vysvětlili, že výše dividendy nemusí nijak souviset s úspěchem či neúspěchem firmy. Rozhodně tedy není pravda, že nejvyšší dividendy nabízejí společnosti, které v uplynulém roce dosáhly nejlepších výsledků. Obecně ale platí, že dlouhodobě vysoké dividendy nabízejí stabilní a silné společnosti, které působí v segmentu s nízkou volatilitou.

Největší dividendy nabízí většinou TELCO odvětví

Největší dividendy nabízí většinou TELCO odvětví

Co se jednotlivých odvětví týče, tak nejvyšší dividendy lze pozorovat u telekomunikačních služeb. Tento segment je relativně stabilní, bez výrazné volatility a s odolností vůči ekonomickým krizím. Dividendové výnosy v odvětví telekomunikačních služeb přesahují 3,6 % ročně a v mnoha případech vykazují dlouhodobý růst. Z českých firem můžeme jako zástupce tohoto segmentu jmenovat společnost O2 CR, v zahraničí AT&T, VERIZON nebo Vodafone. Za zmínku stojí, že O2 CR nabízí téměř dvojnásobný dividendový výnos (cca 8 %) ve srovnání s uvedenými zahraničními giganty (asi 4 %).

Hranici 3,5 % přesahuje také dividendový výnos z odvětví služeb a trojici nejsilnějších segmentů uzavírá energetický průmysl s průměrným dividendových výnosem 3,1 %. Společnosti, které působí v průmyslových odvětví s vysokou náchylností na ekonomické cykly, vyplácejí obvykle nižší dividendy.

Nejvyšší dividendy v ČR

České firmy vyplácí poměrně bohaté dividendy. Průměr dividendového výnosu u českých akciových společností je téměř 6 %, což je více než dvojnásobek evropského průměru, který je přibližně 2,6 %. Vyšší výnosnost najdete už jen v Lotyšsku, na Slovensku a v Černé Hoře.

Vývoj indexu PX

Vývoj indexu PX

Vysoký dividendový výnos českých akcií je ovšem vyvážen nepříliš lákavým kapitálovým výnosem. Oficiální index Burzy cenných papírů Praha (index PX) ostatně ukazuje, že český akciový trh dlouhodobě stagnuje. Už téměř 10 let se totiž hodnota indexu pohybuje kolem 1000 bodů. Jen pro srovnání uveďme, že hodnota populárního indexu S&P 500 (index pro americké akciové burzy) dlouhodobě roste s průměrnou roční výnosností 9,8 %. Byť tedy české akcie nabízí lákavé dividendy, tak mnohé zahraniční akcie vám vydělají více i bez dividend.

Dividendy u vybraných českých akcií

Dividendy u vybraných českých akcií

Vraťme se ale na český akciový trh. Nejvyšší dividendy dostávají akcionáři společností O2 (telekomunikace), ČEZ (energetika), Philip Morris (tabákový průmysl), Kofola (výrobce nápojů), banky Moneta a Komerční banka. Žádná z výše uvedených společností dividendy pravidelně nenavyšuje, takže dividendový výnos je velmi kolísavý. Naopak u Monety a u ČEZu bylo v posledních letech možné pozorovat pravidelné snižování dividendového výnosu.

Přehled dividendového výnosu (ČR)

V tabulce níže uvádíme roční výše dividend a roční dividendový výnos akciových společností, které jsou obchodované na BCPP.

2019 2018 2017 2016 2015
ČEZ 24 Kč 4 % 33 Kč 6 % 33 Kč 8 % 40 Kč 9 % 40 Kč 10 %
O2 21 Kč 10 % 21 Kč 8 % 21 Kč 8 % 16 Kč 7 % 13 Kč 13 %
Moneta 6,15 Kč 8 % 8 Kč 10 % 9,8 Kč 12 %
Phillip Morris 1600 Kč 11 % 1080 Kč 7 % 1000 Kč 8 % 920 Kč 7 % 900 Kč 9 %
Komerční banka 51 Kč 6 % 47 Kč 5 % 40 Kč 4 % 62 Kč 7 % 62 Kč 6 %
Kofola 13,5 Kč 5 % 16,2 Kč 5 % 20,5 Kč 5 % 7 Kč 2 %

Zdroj: Investing.com Provozovatel serveru Investplus.cz neručí za správnost a úplnost uvedených informací.

Nejlepší dividendové akcie ve světě

Celosvětový průměr dividendového výnosu je přibližně 2,02 %. Dividendový výnos nad 2 % tedy můžeme považovat za nadstandardní. Při hledání nejlepších dividendových akcií jsme ovšem zašli trochu dál a zaměřili jsme se na zahraniční akciové společnosti s dlouhodobým dividendovým výnosem kolem 6 %. Dalším důležitým kritériem je stabilita společnosti a její tržní kapitalizace. Do seznamu jsme proto zařadili pouze ty společnosti, které mají dlouhodobě silné postavení na trhu v celosvětovém měřítku.

Investoři by neměli sledovat pouze dividendový výnos. Například výnos z hodnoty akcie by měl převyšovat dividendový výnos, aby bylo zaručeno, že bude společnost schopná dividendy vyplácet i v budoucnu. Pokud hodnota akcií klesá, zatímco dividendy se neustále navyšují, tak je něco špatně.

Mezi nejlepší dividendové akcie patří například CenturyLink

Mezi nejlepší dividendové akcie patří například CenturyLink

A jaké jsou tedy nejvýnosnější dividendové akcie? Z evropských titulů můžeme jmenovat například Vodafone (telekomunikace), německý Daimler (automobilka), britské energetické společnosti SSE, BP a Centrica, farmaceutickou firmu GlaxoSmithKline nebo ropného giganta Shell. Při výběru amerických akcií jsme nahlédli do složení indexu S&P 500, ze kterého vysokými dividendovými výnosy zaujmou firmy Macerich, CenturyLink, Iron Mountain nebo třeba již zmiňovaná telekomunikační společnost AT&T.

Nejvyšší dividendy zahraničních akcií

V tabulce níže uvádíme roční výše dividend a roční dividendový výnos vybraných zahraničních akciových společností.

2019 2018 2017 2016 2015
AT&T $2,04 6 % $2 6 % $1,96 5 % $1,92 5 % $1,88 6 %
Vodafone £7,8 5 % £13,3 6 % £13 6 % £12,6 6 % £11,2 6 %
Centrica £21 14 % £24 8 % £24 7 % £24 5 % £24 6 %
SSE PLC $97,5 8 % $94,7 7 % $91,3 6 % $89,4 6 % $88,4 6 %
Iron Mountain $2,44 7 % $2,35 7 % $2,20 6 % $1,94 5 % $1,90 6 %
GlaxoSmithKline $2,04 5 % $2,16 5 % $2 5 % $2,1 5 % $2,52 6 %
Marks & Spencer $1 8 % $1 7 % $1 6 % $1 6 % $1 4 %
BP $2,45 6 % $2,42 6 % $2,4 6 % $2,4 7 % $2,4 7 %
Macerich $3 9 % $2,97 6 % $2,87 5 % $2,75 4 % $2,72 4 %
CenturyLink $1 8 % $2,16 11 % $2,16 12 % $2,16 9 % $2,16 7 %
Voc Energy Trust $0,70 13 % $0,71 11 % $0,50 11 % $0,29 10 % $0,47 9 %
Royal Dutch Shell $3,76 6 % $3,76 6 % $3,76 6 % $3,76 6 % $3,76 7 %
Swiss Re 5,6 CHF 5 % 5 CHF 5 % 4,85 CHF 5 % 4,6 CHF 5 % $4,25 5 %
Daimler €3,25 6 % €365 7 % €3,25 4 % €3,25 5 % €2,45 4 %

Zdroj: Investing.com Provozovatel serveru Investplus.cz neručí za správnost a úplnost uvedených informací.

Nejlepší dividendové ETF

Z výše uvedených dat je patrné, že investovat celý kapitál do jedné společnosti představuje velké riziko. Stačí totiž jeden neúspěšný rok a akcionáři se mohou rozloučit s vysokou dividendou. Pokud ovšem rozdělíte své peníze do několika akciových titulů, tak se riziko velké ztráty znatelně zredukuje. Ne každý si ale může dovolit nakupovat desítky akcií za desetitisíce korun. Naštěstí existuje jednoduché a účinné řešení.

Komoditní ETF naleznete například u brokera XTB

ETF naleznete například u brokera XTB

Mnoho obchodníků vůbec netuší, že dividendy vyplácí i některé burzovně obchodovatelné fondy (ETF). Ty jsou ostatně složeny s fyzických akcií, takže za peníze investované do fondu se kupují skutečné akcie. Investice do ETF jsou tedy investicí do určité skupiny akcií, avšak s vysokou mírou diverzifikace. Za správu fondu se sice platí poplatek, avšak jeho velikost bývá pár desetin procent ročně.

ETF se zaměřením na dividendové akcie mají roční dividendový výnos v rozpětí obvykle 1 až 8 %. Pro příklad uveďme známé dividendové fondy a jejich výnos za rok 2019: Invesco KBWD (9,08 %), Vanguard VYM (3,5 %), iShares DVY (3,71 %), Shares HDV (3,61 %).

Reálný výnos akcií

Doposud jsme se zabývali čistě dividendovými výnosy. Ty ovšem představují jen jednu složku z konečného výnosu cenných papírů. Kromě dividendového výnosu můžeme u akcií sledovat také kapitálový výnos, který popisuje změnu hodnoty samotných akcií. Pokud tedy hodnota akcie vzroste meziročně ze 100 dolarů na 105 dolarů, pak je kapitálový výnos 5 %. Kapitálový výnos bývá nestabilní a narozdíl od dividend se může dostat i do záporných hodnot.

Dividendový výnos českých akcií podléhá 15% srážkové dani z příjmu. U kapitálového výnosu se daň neplatí, pokud je splněn časový test. V opačném případě je i kapitálový výnos zdaněn 15% sazbou.

Celkový výnos je dán součtem kapitálového a dividendového výnosu. Dividendový výnos českých akcií ovšem podléhá 15% srážkové dani z příjmu. U kapitálového výnosu se daň neplatí, pokud je splněn časový test (nákup a prodej akcie dělí alespoň 3 roky). V opačném případě je i kapitálový výnos zdaněn 15% sazbou. Posledním faktorem, který mnoho obchodníků zapomíná zohlednit, je inflace. Jedná se o jeden z indexů spotřebitelských cen, který říká, o kolik procent rostly ceny produktů a služeb za dané období. Meziroční inflace v Česku se pohybuje kolem 2 %. Chcete-li tedy určit reálný výnos, musíte kromě daně odečíst také inflaci.

Kde investovat do akcií?
Přehled licencovaných a ověřených akciových brokerů:
BROKER
ROKU
 • Přístup na americké i evropské burzy včetně pražské burzy, téměř 2500 titulů
 • Nákup akcií a ETF bez komisních poplatků
 • Platforma s pokročilým skenerem akcií, demo účet zdarma
 • Kompletně v češtině, česká podpora, obchodování v CZK
 • Na trhu od roku 2002, licence, vklady obchodníků pojištěny
4246 našich čtenářů si vybralo XTB
95%
Investování zahrnuje rizika ztrát
 • Přístup na americké i evropské burzy, přes 2100 titulů
 • Nákup akcií bez komisních poplatků, nákup zlomků akcií, minimální investice $50
 • Platforma v češtině, demo účet zdarma
 • Na trhu od roku 2006, licence, vklady obchodníků pojištěny
2079 našich čtenářů si vybralo eToro
90%
Váš kapitál je ohrožen. Other fees apply. For more information, visit etoro.com/trading/fees
 • Přístup na americké i evropské burzy včetně pražské burzy
 • Poplatky: US akcie za €0,50 + 0,004 USD za akcii, shortování akcií
 • Kompletně v češtině, česká podpora, obchodování v CZK, bez demo účtu
 • Na trhu od roku 2008, licence, vklady obchodníků pojištěny
90%
Investování zahrnuje rizika ztrát
?Seřazeno podle redakčního hodnocení
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Minulá výkonnost jednotlivých titulů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Finanční služby, které jsou promovány na této stránce, nesou vysokou míru rizika a mohou vyústit ve ztrátu vašich finančních prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.

Diskuze, zkušenosti

?Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

Vložit komentář