Aktualizováno

Forex strategie – jak na nejlepší ziskové strategie a profitabilní trading CFD, jednoduchý návod, diskuze

Obchodování forexu přináší velké příležitosti i velká rizika. O úspěchu zde rozhodují vědomosti, zkušenosti, disciplína, ale také štěstí. Přesto se obchodování stalo strojovou prací, u které je lidský faktor mnohdy nežádoucí (viz. automatické obchodní systémy).

Základem úspěchu při obchodování forexu je zisková obchodní strategie. Obchodní strategie říká, za jakých podmínek budete nakupovat a kdy naopak prodávat. Při budování strategie se vychází z poznatků, zkušeností a nastavených pravidel, které se obchodníkům na forexu osvědčily. I když ale sestavíte ziskovou strategii, tak ještě nemáte vyhráno. Trh je dynamický a postupně se vyvíjí, takže i ty nejlepší forex strategie se musí ověřovat a aktualizovat.

Základy ziskové strategie na forex

Technická analýza na platformě IQ Option

Technická analýza na platformě IQ Option

Každá zisková obchodní strategie je založena na technické nebo fundamentální analýze. V ideálním případě by měl obchodník zohlednit obě složky. Technická analýza vychází z předpokladu, že obchodníci na podobné situace reagují stejně, takže pokud pochopíte myšlení obchodníků, můžete předvídat trh. Základem technické analýzy je vyhledávání trendů a opakujících se vzorců/obrazců v grafu. Druhým úkolem je jejich včasné odhalení.

Fundamentální analýza se zabývá chováním trhu v závislosti na ekonomických zprávách. Když například ČNB v roce 2017 ohlásila konec intervencí, očekávalo se, že koruna posílí. A to se také stalo. Obdobně například akciový trh ovlivňují výroční zprávy společností.

Důležité zprávy, výroční zprávy a výsledkové listiny se vydávají obvykle v předem ohlášených termínech, takže se na ně obchodníci mohou připravit. Pokud obchodujete na základě technické analýzy, pak při vyhlašování zpráv raději neobchodujte. Je-li ale základem vaší strategie fundamentální analýza, pak je toto období ideální.

Testování obchodní strategie

Nastavená pravidla obchodní strategie je nutné dodržovat. V opačném případě nemá budování strategie žádný smysl. Být disciplinovaný při obchodování znamená, že dokážete za každých okolností dodržet strategii.

Testovací demo účet u brokera XTB

Testovací demo účet u brokera XTB

Vaše nálada ani emoce nesmí obchodování ovlivnit. Čím více své strategii důvěřujete, tím snadněji disciplínu udržíte. A nejlepší metodou pro získání důvěry ke své strategii je důkladné testování. K testování strategií jsou ideální demo účty, které nabízí většina forexových brokerů.

Obchodování na demo účtu je bezplatné, nezávazné, a především bez rizika. Nevýhodou je ale časová náročnost, protože potřebujete provést alespoň 150-200 transakcí podle vaší strategie. Testování strategií má ovšem smysl, protože pokud není strategie zisková na demo účtu, nebude zisková ani na reálném účtu.

Bezplatné demo účty pro testování strategií
Přehled ověřených CFD brokerů, kteří umožňují testování obchodních strategií na bezplatném demo účtu s virtuálním kapitálem:
Populární
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 1 000 000 Kč
 • Obchodní platforma Plus500
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny)
 • Kompletně v češtině, obchodování v CZK
Otevřít účet Vyzkoušet demo
U 76.4% účtů investorů došlo k finanční ztrátě
 • Demo účet s fiktivním vkladem 200 000 Kč na 30 dní
 • Obchodní platformy MT4 nebo xStation 5
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny) a klasické akcie
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 80% ztrácí peníze
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 100 000 dolarů
 • Obchodní platforma s možností kopírovat ostatní obchodníky
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy a kryptoměny)
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 76% ztrácí peníze
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 1 000 dolarů
 • Obchodní platforma IQ Option
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny) a FX opce
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 77% ztrácí peníze
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 10 000 dolarů
 • Obchodní platforma Markets.com
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny)
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 76,6% ztrácí peníze

Posouzení výkonnosti aneb je strategie opravdu zisková?

Strategie lze srovnávat pomocí různých parametrů, které sledují především úspěšnost, rizikovost a výnosnost strategie. Jedním ze základních parametrů je dlouhodobá úspěšnost, což je poměr ziskových a ztrátových transakcí.

Je strategie opravdu zisková? Co znamená DRAWDOWN

Je strategie opravdu zisková? Co znamená DRAWDOWN

Rizikovost posoudíte pomocí maximálního drawdownu, což je největší zaznamenaný propad kapitálu po sérii neúspěšných transakcí. Ani strategie s úspěšností 80 % vám nepomůže, pokud jsou průměrné drawdowny mnohonásobně vyšší než průměrné zisky. I jedna velká ztráta může vymazat deset malých zisků! Má-li strategie dobrou úspěšnost a nízké drawdowny, pak bude mít i solidní výnosnost. Tu lze posoudit například pomocí zhodnocení kapitálu. U každého parametru můžete sledovat také stálost hodnot v čase a tím i stabilitu strategie.

Obchodní styly

Jedním z prvních náznaků, jakou cestou se při vytváření obchodní strategie vydat, je váš obchodní styl. Obchodní styly lze dělit dle různých kritérií. Například podle časové náročnosti a délky transakcí rozlišujeme čtyři základní styly:

Scalping: Pro scalping jsou charakteristické krátké obchody, které netrvají déle než pár minut. Vzhledem ke krátké době transakce jsou zisky z transakcí relativně nízké, ovšem četnost transakcí tento nedostatek kompenzuje. Pro scalping se využívá tickový graf.

Denní obchodování (daytrading): Pokud obchodník drží pozice pouze přes den, jedná se o denní obchodování. Při denním obchodování se vyhnete prudkým nočním pohybům i poplatkům za držení otevřených pozic mimo obchodní hodiny. Využívá se minutový graf, takže jedna svíce v grafu reprezentuje jednu minutu času.

Swingové obchodování: Hledání krátkodobých trendů, formací a využívání fluktuace. To jsou základy swingového obchodování. Transakce mohou trvat i několik dní, takže k analýze se využívají hodinové grafy.

Poziční obchodování: Poziční obchodování se využívá po dlouhodobé transakce. Cílem je sledovat dlouhodobé trendy a těžit z velkých cenových pohybů. Při pozičním obchodování se obvykle vychází z denního grafu a četnost transakcí bývá podstatně nižší.

Řízení rizika při obchodování forexu

Obchodní styl můžeme posuzovat také podle rizika, které obchodník podstupuje. Míra rizika je dána nejen obchodní strategií, ale také složením investičního portfolia.

Agresivní: Obchodník podstupuje vysoké riziko, aby dosáhl maximálního zisku. Častým předmětem obchodování jsou vysoce volatilní aktiva (kryptoměny, akcie). Vysoce rizikové jsou také krátké obchody (scalping).

Řízení rizik při tvorbě strategií - DIVERZIFIKACE

Řízení rizik při tvorbě strategií – DIVERZIFIKACE

Dynamický: Obchodník hledá rovnováhu mezi možným ziskem a rizikem, popřípadě kombinuje vysoce rizikové a konzervativní investice. Základem dynamického portfolia je diverzifikace.

Konzervativní: Konzervativní obchodní styl využívají obchodníci, kteří nechtějí zbytečně riskovat. Tito obchodníci se vyhýbají krátkodobým transakcím a nestabilním trhům. Pro konzervativní obchodníky platí heslo „lepší málo než nic“, takže zisky bývají nižší (stejně jako případné ztráty).

Money management a jeho metody

Žádná zisková strategie nemá 100% úspěšnost. Podstatné je, když ziskové transakce převládají nad těmi ztrátovými. Profitabilní strategie mají často úspěšnost kolem 60 %, takže ztrátových transakcí není málo. Z toho důvodu musí mít každá strategie vhodný money management. Money management můžete chápat jako soubor pravidel pro řízení financí, který stanoví váš rozpočet a určí, kolik můžete investovat do jedné transakce.

Fixed fraction: Obecně se uvádí, že by velikost jedné transakce neměla přesahovat 3 % celkového kapitálu. Tato rada vychází z metody fixed fraction, podle které má obchodník investovat x % ze svého kapitálu. Konzervativní tradeři investují do 2 %, agresivní obchodníci i 5 %. Pokud váš kapitál díky úspěšné strategii roste, pak se bude zvyšovat i velikost investice. V opačném případě je potřeba investice snižovat tak, aby platila stanovená hodnota x %.

Ideální hodnotu pro metodu Fixed Fraction lze získat pomocí Kellyho vzorce. Při výpočtu ovšem musíte znát úspěšnost své obchodní strategie a poměr průměrného zisku a průměrné ztráty. Alternativně lze použít metody Optimal f nebo Secure f.

Navyšování investic (MARTINGALE)

Navyšování investic (MARTINGALE)

Martingale: Metoda Martingale je populární především z hazardních her a tam by také měla zůstat. Podstatou martingale je navyšování investic po každé neúspěšné transakci. Je-li základní investice třeba 10 dolarů, tak s každou neúspěšnou transakcí dojde ke zdvojnásobení příští investice (20, 40, 80, 160…). Po úspěšné transakci se investice vrací opět na původní hodnotu. Příznivci Martingale tvrdí, že tato metoda je zisková i se strategií, která má úspěšnost pod 50 % (např. náhodné tipování). A pravdou je, že chvíli to tak skutečně funguje. Jenže řada po sobě jdoucích neúspěchů způsobí exponenciální nárůst investic a nevyhnutelný bankrot.

Jednoduché strategie pro forex a CFD

Jednoduché strategie pro forex a cfd: Trendové obchodování

Jednoduché strategie pro forex a cfd: Trendové obchodování

Trendové obchodování: Cílem této jednoduché strategie je následovat všeobecně uznávané tržní trendy. Pokud dojde k proražení rezistence (cena je nízko) tak obchodník vstupuje do obchodní pozice nákupem a předpokládá, že se cena nyní odrazí zpět a bude růst. Pokud k tomu dojde, uzavře obchodní pozici ve chvíli, kdy cena prorazí hladinu suportu. Obdobně se strategie používá pro klesající trh. Strategii lze samozřejmě použít jak pro obchodování forexu, tak i jiných instrumentů.

Obchodování proti trendu: Pokud nejsou trendy na trhu dostatečně dlouhé a silné, vyskytují se časté korekce nebo je trh ovlivněn ekonomickými zprávami, pak bývá obchodování podle trendu neúčinné. V těchto situacích může být ziskové naopak obchodování proti trendu: prodat při vzniku nové nejvyšší hladiny nebo naopak koupit při vzniku nové nejnižší hladiny. Obchodování proti trendu ovšem vyžaduje zkušenosti a kvůli nízkému stop-lossu má vysokou „úmrtnost“. Naopak limity pro zisk se nastavují mnohonásobně vyšší, takže jedna úspěšná transakce pokryje hned několik neúspěšných.

Hedgování: Hedging ve světě forex obchodování označuje zajištění investic. Provádí se jednoduše tak, že obchodník v jeden okamžik nakupuje a prodává stejný obchodní instrument nebo cfd kontrakt. Pokud například nakoupíte kontrakt na euro a na trhu nastane nepříznivá situace, můžete dočasně otevřít opačný kontrakt (prodej euro), čímž se pojistíte proti ztrátám. Hedging je vhodný pro pokrytí krátkodobých výkyvů trhu i pro dočasné zmrazení obchodních pozic. Na vysoce volatilním trhu může hedging nahradit funkci stop loss.

Automatizace při obchodování

Princip příkazů LIMIT a STOP LOSS

Princip příkazů LIMIT a STOP LOSS

Sledovat trh od rána do večera je téměř nemožné. Proto většina obchodníků využívá částečnou nebo plnou automatizaci, čímž ušetří spoustu času. Už samotné příkazy stop-loss nebo take-profit jsou příkladem automatizace v praxi. Pokud vám není programování cizí, pak můžete celou strategii převést do podoby obchodního programu, který bude obchodovat samostatně. A to bez emocí a bez nálad. Automatizovat lze ale jenom strategie založené na technické analýze.

Obchodní programy jsou vhodné také při testování na demo účtu. Jejich úspěšnost lze testovat na historických datech (tzv. backtest). Backtest vám během několika minut prozradí, jakých výsledků by vaše strategie dosáhla v uplynulých letech. Rychlou změnou parametrů a opětovným testem můžete navíc obchodní strategii velmi rychle a efektivně optimalizovat.

“Profitabilní” strategie z internetu nejsou nejlepší cesta …

"Profitabilní" strategie z internetu nejsou nejlepší cesta

“Profitabilní” strategie z internetu nejsou nejlepší cesta

Na internetu najdete nespočet obchodních strategií, programů a robotů, jejichž autoři lákají na vysokou úspěšnost a nízké riziko. Drtivá většina těchto strategií vám ale žádné peníze nevydělá. Každý úspěšný obchodní vám potvrdí, že vytvořit profitabilní strategii je náročné, a proto je taky nikdo veřejně nesdílí. Pokud by tyto „vysoce ziskové a profitabilní“ strategie byly opravdu ziskové, tak by je jejich autoři neprodávali, ale raději používali na burze.

Na internetu najdete řadu skvělých článků, výukových materiálů a praktických návodů. Nikdo vám ale neprozradí své know-how jen tak. Tím by totiž ztratilo veškerou hodnotu. Chcete-li na forexu vydělat, tak musíte investovat nejprve svůj čas. Toto je skutečně jediná a zároveň nejlepší cesta.

Bezplatné demo účty pro testování strategií
Přehled ověřených CFD brokerů, kteří umožňují testování obchodních strategií na bezplatném demo účtu s virtuálním kapitálem:
Populární
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 1 000 000 Kč
 • Obchodní platforma Plus500
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny)
 • Kompletně v češtině, obchodování v CZK
Otevřít účet Vyzkoušet demo
U 76.4% účtů investorů došlo k finanční ztrátě
 • Demo účet s fiktivním vkladem 200 000 Kč na 30 dní
 • Obchodní platformy MT4 nebo xStation 5
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny) a klasické akcie
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 80% ztrácí peníze
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 100 000 dolarů
 • Obchodní platforma s možností kopírovat ostatní obchodníky
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy a kryptoměny)
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 76% ztrácí peníze
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 1 000 dolarů
 • Obchodní platforma IQ Option
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny) a FX opce
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 77% ztrácí peníze
 • Časově neomezený demo účet s fiktivním vkladem 10 000 dolarů
 • Obchodní platforma Markets.com
 • CFD (Forex, akcie, komodity, indexy, kryptoměny)
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 76,6% ztrácí peníze
Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Minulá výkonost jednotlivých titulů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Finanční služby, které jsou promovány na této stránce, nesou vysokou míru rizika a mohou vyústit ve ztrátu vašich finančních prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.
Upozornění: CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku finanční ztráty. U 74 - 89% účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Diskuze , zkušenosti

Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

Vložit komentář