• Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení.
  • Redakce InvestPlus.cz neručí za přesnost, adekvátnost, úplnost a platnost veškerých informací a materiálů obsažených na webových stránkách a výslovně se zříkají jakékoli odpovědnosti za tyto chyby a nedostatky.
  • Portál InvestPlus.cz neodpovídá za žádné škody, včetně a bez omezení přímých či nepřímých škod, zvláštních, nahodilých nebo následných škod, ztrát či nákladů vzniklých v souvislosti s informacemi na portále InvestPlus.cz zvěřejněnými.
  • Provozovatel portálu InvestPlus.cz si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.
  • Příspěvky uveřejněné v diskuzích pod jednotlivými příspěvky vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce portálu InvestPlus.cz, která za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.
  • Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Nechcete-li, aby tento web ukládal na váš počítač soubory cookies, můžete je ve vašem prohlížeči blokovat.
  • Obchodování CFD a binárních opcí je rizikové a nemusí být vhodné pro každého investora. Existuje riziko ztráty celého vkladu, u CFD existuje i riziko ztráty přesahující počáteční margin.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte portál InvestPlus.cz a nadále jej nepoužívejte.

Upozornění: CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% – 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz.