• Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení.
  • Redakce InvestPlus.cz neručí za přesnost, adekvátnost, úplnost a platnost veškerých informací a materiálů obsažených na webových stránkách a výslovně se zříkají jakékoli odpovědnosti za tyto chyby a nedostatky.
  • Portál InvestPlus.cz neodpovídá za žádné škody, včetně a bez omezení přímých či nepřímých škod, zvláštních, nahodilých nebo následných škod, ztrát či nákladů vzniklých v souvislosti s informacemi na portále InvestPlus.cz zvěřejněnými.
  • Provozovatel portálu InvestPlus.cz si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.
  • Příspěvky uveřejněné v diskuzích pod jednotlivými příspěvky vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce portálu InvestPlus.cz, která za jejich obsah nenese žádnou zodpovědnost.
  • Obchodování CFD a binárních opcí je rizikové a nemusí být vhodné pro každého investora. Existuje riziko ztráty celého vkladu, u CFD existuje i riziko ztráty přesahující počáteční margin.