KATEGORIE:

Slovník

Co je noční trezor?

-

Noční trezor je technické zařízení v bance, které slouží jako bankovní služba poskytovaná klientům banky. Umožňuje bezpečné odvádění hotovosti, především mimo pracovní dobu banky.

Co je nucená správa?

-

Nucená správa, neboli sekvestrace, je správa cizího majetku úřední osobou, zvanou sekvestor. Cílem nucené správy může být získávání užitku pro oprávněnou třetí osobu formou exekuce,

Co je Moody’s?

-

Moody’s (Moody’s Corporation) je americká společnost poskytující obchodní a finanční služby. Byla založena Johnem Moodym v roce 1909 s cílem vytvářet manuály statistik souvisejících

Co je mimoburzovní objednávka?

-

Mimoburzovní objednávka, známá také jako OTC (Over-The-Counter) objednávka, je typ finanční transakce, která se uskutečňuje mimo oficiální burzy. Tyto transakce se obvykle týkají cenných

Co je oligopol?

-

Oligopol je tržní struktura, kde na trhu dominuje pouze několik málo firem. Tyto firmy společně kontrolují většinový podíl na trhu a jsou schopny ovlivňovat ceny a produkci. Slovo “oligopol”

Co je monopol?

-

Monopol je tržní forma, kde jedna firma nebo subjekt ovládá celý trh pro určitý produkt nebo službu. Tento stav umožňuje monopolistovi ovlivňovat ceny a množství nabízeného zboží bez konkurence.

Co je mimořádná dividenda?

-

Mimořádná dividenda je jednorázová výplata, kterou společnost poskytuje svým akcionářům z nerozděleného zisku vyplacená nad rámec pravidelných dividend. Mimořádná dividenda je často

Co je mikroekonomie?

-

Mikroekonomie je klíčovým nástrojem pro pochopení fungování tržního systému a individuálního chování ekonomických subjektů. Mikroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá

Co je menšinový podíl?

-

Menšinový podíl v kontextu vlastnictví akcií se vztahuje na situaci, kdy jednotlivec nebo skupina vlastní menší procento akcií společnosti, které jim neumožňuje společnost ovládat nebo mít

Co je kotace?

-

Kotace označuje nejnovější cenu akcie, dluhopisu nebo jakéhokoliv jiného obchodovaného aktiva. Většina aktiv je kótována v cenách BID (nabídková cena) a ASK (poptávková cena). Rozdíl mezi

Co je manažerská akcie?

-

Manažerská akcie je druh cenného papíru, který je vydáván akciovými společnostmi s cílem motivovat a odměňovat manažery a vedoucí pracovníky. Tyto akcie jsou často spojeny s určitými

Copy
x