Aktualizováno 22. 3. 2023

Recenze RONDA INVEST Zkušenosti, klady a zápory, poplatky, návod, reference, diskuze

Hodnocení:
85%

V této recenzi se zaměříme na P2B platformu RONDA INVEST, přes kterou můžete investovat do úvěrů. RONDA nabízí stabilní výnosy při relativně nízkém riziku, protože všechny úvěry jsou zajištěné nemovitostmi. Čtěte dál a zjistěte, jak investování probíhá, kolik vynáší a zda je opravdu bezpečné!

Recenze RONDA INVEST ve zkratce

RONDA INVEST funguje na principu investičního crowdfundingu. Na jedné straně stojí menší a střední firmy, kterým RONDA INVEST poskytuje úvěry k nákupu nemovitostí. Na straně druhé jsou investoři, kteří se mohou na financování úvěrů podílet.

Laicky řečeno, investoři půjčují peníze firmám, které za ně nakupují nemovitosti. Odměnou za vypůjčení peněz je úrok, který se aktuálně pohybuje kolem 7 až 9 % ročně.

Úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti (LTV zpravidla nepřesahuje 70 %), takže investoři podstupují relativně nízké riziko. Minimální investice bývá 1 000 Kč nebo 10 000 Kč (záleží na projektu).

RONDA INVEST

RONDA INVEST

Vložené peníze se investorům vrací postupně (každý měsíc spolu s úroky) nebo jednorázově po uplynutí investiční doby.

Nevýhodou je menší nabídka investic. Když jsme připravovali tuto recenzi (březen 2023), tak bylo na platformě jen 5 otevřených projektů (zbylých 117 projektů investoři již zafinancovali). Více v následující části recenze RONDA INVEST.

Výhody

 • Jednoduchá a přehledná platforma
 • Úvěry zajištěné nemovitostmi (LTV do 70 %)
 • Výnosy až 9 % p.a.
 • Investice od 1000 Kč nebo €50

Nevýhody

 • Méně investičních příležitostí

Hodnocení RONDA INVEST: 85%

RONDA INVEST – Základní informace

Název RONDA INVEST
Provozovatel RONDA INVEST a.s. (Praha, Česká republika)
Vznik 2017
Dohled ČNB Ne
Zaměření investic P2B úvěry na nemovitosti
Očekávaný výnos cca 7 až 9 % p. a.
LTV 40 až 70 %
Investiční horizont 4 měsíce až 5 let
Předčasné ukončení investice ANO (řeší se individuálně)
Minimální investice 1000 Kč / €50
Měna CZK, EUR
Platební metody Bankovní převod
Čeština Ano
Poplatky NE (jsou zahrnuté ve výnosech)
Speciální služby a funkce

Základní přehled

RONDA INVEST nabízí dva typy služeb:

 • Podnikatelům a menším firmám poskytuje úvěry na nákup nemovitostí. Výše úvěrů se pohybuje v rozmezí 2 až 100 milionů korun.
 • Investorům nabízí participaci na úvěrech. Investoři jinými slovy odkoupí část úvěru a díky úrokům mohou vydělat 7 až 9 % ročně.
Jak funguje investování u RONDA INVEST

Jak funguje investování u RONDA INVEST

Celý proces začíná u žadatele, který si chce půjčit peníze na nákup nemovitosti. RONDA INVEST každého žadatele prověří (zpravidla do 48 hodin) a pokud mu důvěřuje, tak úvěr schválí a zafinancuje z vlastních prostředků.

Již zafinancované úvěry se potom zobrazí na webu RONDY, kde mohou investoři část úvěru odkoupit. Za participaci na úvěru vám RONDA INVEST přenechá 60 až 75 % z hrubého výnosu.

Velkou výhodou je, že RONDA financuje všechny úvěry z vlastních prostředků a až potom je nabídne veřejnosti. Investoři tak mají jistotu, že jim RONDA nabízí jen takové projekty, kterým sama důvěřuje.

Nabídka investic

Jednou z mála nevýhod je omezená nabídka investičních projektů. Posuďte sami: V březnu 2023 bylo na platformě přes 120 projektů, ale jen 5 bylo otevřených k investování. Zbylé projekty již investoři zafinancovali.

Vybrané investiční nabídky

Vybrané investiční nabídky

U každé nabídky najdete 3 základní parametry – Výnos pro investora, minimální výše investice a cílová doba splatnosti. Nechybí ani stručný popis nemovitosti, podrobnosti o úvěrovaném a informace o tom, z čeho bude dlužník úvěr splácet.

Ukázka investice

Ukázka investice

Podmínky pro investory a vyplácení odměn

Minimální investice je 1 000 Kč nebo 10 000 Kč, záleží na konkrétním projektu. Pokud je úvěr vedený v eurech, tak je minimum €500 nebo €50.

Úroky se připisují na měsíční bázi. Měsíční výplatu obdržíte vždy na konci následujícího měsíce. Pokud tedy zainvestujete v průběhu ledna, tak první výplatu (výnos za příslušnou část ledna) obdržíte koncem února.

Investované peníze se vrací buď postupně (měsíčně) nebo jednorázově v den splatnosti úvěru. Záleží na konkrétní nabídce. Doba investice je zpravidla 2 až 5 let, ale některé nabídky mají splatnost kratší než 1 rok.

Předčasné ukončení investice se řeší individuálně, takže pokud byste potřebovali zainvestované peníze předčasně vybrat, kontaktujte zákaznickou linku.

Rizika investice a reálné výnosy

Základním předpokladem k bezproblémovému úvěru je důkladná prověrka každé žádosti o úvěr. RONDA INVEST proto prověřuje bonitu žadatele, životaschopnost jeho projektů i financovanou nemovitost.

Každý úvěr nabízený k participaci je zajištěn zástavním právem k dané nemovitosti. Pokud by tedy dlužník přestal splácet, tak může RONDA INVEST nemovitost prodat. Dalším mechanismem zajištění je notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti, který firmě umožní urychlit případný vymáhací proces.

Zajištění pomocí nemovitostí má 2 důležité pilíře:

 • RONDA INVEST se zaměřuje na bonitní nemovitosti v lukrativních lokalitách, které by šlo v případě nesplácení snadno prodat.
 • Výše poskytovaného úvěrů zpravidla nepřesahuje 70 % hodnoty dané nemovitosti (70 % LTV). Zbylých minimálně 30 % funguje jako rezerva pro případ, že by hodnota nemovitosti klesla.

Vymáhání dluhu je ale až poslední krok, ke kterému u RONDY zatím nedošlo. S dlužníky, kteří jevili známky zhoršené schopnosti splácet, se RONDA domluvila buď na refinancování úvěru u jiné finanční instituce, nebo na odprodeji předmětu zajištění.

Navzdory všem mechanismům zajištění musíme zdůraznit, že investice nejsou pojištěné. Existuje tedy riziko, že investovaná částka bude vrácena opožděně, jen zčásti, nebo nebude vrácena vůbec. RONDA INVEST na tuto skutečnost upozorňuje v dokumentu o rizicích.

Celkově můžeme říct, že zajištění investic je na vysoké úrovni. Navíc zde odpadá měnové riziko, protože investice probíhají v korunách.

Výnosy u RONDA INVEST se pohybují v rozmezí od 7 do 9 % ročně.

Poplatky u RONDA INVEST

Investování přes RONDA INVEST je na první pohled bezplatné. Investoři neplatí žádný vstupní poplatek ani roční poplatek za správu. Jak ale správně tušíte, na něčem RONDA INVEST vydělávat musí.

Tím něčím je rozdíl mezi úrokovou sazbou poskytnutého úvěru a úrokovou sazbou, kterou nabízí participujícím investorům.

Co to znamená v praxi?

RONDA INVEST například poskytne úvěr se sazbou 10 %, ale participující investoři dostanou jen 7 %.

Obecně řečeno, RONDA INVEST vám přenechá 60 až 75 % z hrubého výnosu. Tento údaj lze vyčíst z informací o poskytovaném úvěru, které mají k dispozici všichni participující investoři.

Pokud do korunové investice vložíte eura (nebo obráceně), zaplatíte také poplatek za konverzi měn. Směna probíhá podle kurzovního lístku spořitelního družstva CITFIN.

Oficiální sazebník poplatků najdete zde.

Jak investovat

Investování přes RONDU je opravdu snadné. Stačí si vytvořit investiční účet, poslat na něj peníze a vybrat projekt, do kterého peníze vložíte. Všechno probíhá online a v češtině.

Jak investovat u RONDA INVEST

Jak investovat u RONDA INVEST

Návod Registrace a ověření účtu

 1. Nejprve zadáte emailovou adresu, na kterou vám přijde email s ověřovacím odkazem.
 2. Klikněte na odkaz v emailu a nastavte si libovolné heslo. Zadejte také svůj telefon, na který vám bude obratem zaslán ověřovací kód.
 3. Registrace u RONDA INVEST

  Registrace u RONDA INVEST

 4. Následuje registrační formulář, do kterého vyplníte jméno, příjmení, adresu bydliště, rodné číslo a několik dalších informací.
 5. Registrace u RONDA INVEST

  Registrace u RONDA INVEST

 6. V dalším kroku ověříte svoji totožnost. K tomu budete potřebovat občanský průkaz nebo pas. V případě použití pasu budete v dalším kroku registrace požádáni o nahrání dokladu, kterým prokážete vaši adresu.
 7. Ověření totožnosti

  Ověření totožnosti

 8. Nakonec vyplníte číslo bankovního účtu, který je vedený na vaše jméno a který použijete k prvnímu vkladu.
 9. Hotovo! RONDA váš účet do 2 pracovních dnů ověří a hned potom můžete začít investovat.

Verifikace pomocí dokumentů

Už jsme uvedli, že k ověření účtu budete potřebovat 2 doklady a výpis z bankovního účtu. Dokumenty můžete oskenovat nebo nafotit mobilem, ale kopie musí být čitelné a ostré.

První doklad musí obsahovat adresu trvalého bydliště – musí jít tedy o občanský průkaz nebo povolení k pobytu. Jako druhý doklad můžete použít řidičský průkaz nebo třeba cestovní pas.

Výpis z bankovního účtu musí obsahovat vaše jméno a nesmí být starší než 3 měsíce. Jednotlivé položky ve výpisu nejsou důležité, takže je můžete začernit.

Ověřování klientů vyžaduje zákon č. 253/2008 Sb. (AML zákon). Ověření pomocí dokladů je standardní proces v případech, kdy není možné identifikovat klienta osobně.

Kdo stojí za RONDA INVEST?

RONDA INVEST funguje od roku 2017, eviduje přes 10 000 registrovaných uživatelů a poskytla úvěry v hodnotě přes 1.5 miliardy korun. Skvělou vizitkou je, že žádný z investorů o své peníze zatím nepřišel.

Službu zajišťuje česká firma RONDA INVEST a.s., která patří pod RONDA HOLDING a.s. Většinovým vlastníkem je podnikatelská skupina Alphaduct a.s. (85 %) a zbývajících 15 % akcií vlastní podnikatel Gabriel Kovács, majitel společnosti Citfin.

Platební služby zajišťuje litevská společnost Paymont.

Zkušenosti s RONDA INVEST

Investoři chválí především včasné a bezproblémové vyplácení peněz. Za celou dobu fungování RONDY údajně nedošlo k jedinému prodlení, a to dokonce ani během koronakrize.

Výborné hodnocení má také zákaznická linka.

A co investoři kritizují?

V první řadě výnosy. Za normálních okolností by byly výnosy 7 až 9 % skvělé, jenže při současné situaci nepokryjí ani inflaci.

V minulosti se výnosy pohybovaly kolem 4 až 6 %, takže obecně můžeme říct, že jsou přibližně o 3 % vyšší než výnosy na spořicích účtech. Peníze na spořicích účtech jsou ale pojištěné a máte je neustále k dispozici, což u RONDY neplatí.

Malou nevýhodou je také strohá nabídka investic, i když samozřejmě chápeme, že kvalita je v tomto ohledu důležitější než kvantita. Pro investory to ale znamená, že mají prakticky nulovou možnost diverzifikovat.

Co klienti oceňují:

 • Nabízí pouze ověřené projekty
 • Kvalitní zajištění úvěrů
 • Výplaty chodí včas
 • Ochotná zákaznická linka

Co klienti kritizují:

 • Nízké výnosy
 • Minimální investice 10 000 korun

Na co si dát pozor?

 • Investoři musí nahrát kopie dvou dokladů a výpis z bankovního účtu.
 • Zisky podléhají dani z příjmů jako ostatní příjmy podle § 10 ZDP. Více informací o zdaňování participací najdete zde.

RONDA versus konkurence

Investice do zajištěných úvěrů dává smysl, pokud hledáte stabilní výnosy s relativně nízkým rizikem. Jak se navíc ukazuje, je to jedna z mála investic, která vynášela i během koronakrize.

Otázkou ovšem zůstává, proč si vybrat zrovna RONDA INVEST. Podobné služby (i výnosy) nabízí například Investown, kde ovšem místo úroku dostanete část nájmu. Platforma Upvest vám zase umožní zainvestovat do českých developerských projektů.

Do nemovitostí můžete investovat také přes realitní fondy, které mají jednu velkou výhodou – osvobození od daně z příjmů při splnění 3letého časového testu. Nevýhodou jsou naopak vyšší poplatky a nižší výnosy.

Levnější alternativou jsou fondy obchodované na burze (ETF) nebo veřejně obchodované společnosti, které vlastní portfolio nemovitostí (REIT).

Z tradičních investic jsou dlouhodobě nejvýkonnější akcie. Akcie můžete obchodovat například u brokera XTB, který si za obchodování akcií a ETF neúčtuje žádné poplatky.

Investujete přes platformu RONDA INVEST? Znáte lepší alternativu? Podělte se o své zkušenosti v diskusi pod článkem!

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Minulá výkonnost jednotlivých titulů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Finanční služby, které jsou promovány na této stránce, nesou vysokou míru rizika a mohou vyústit ve ztrátu vašich finančních prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.

Diskuze, reference

 • Míra
  24.4.2022 10:38
  Míra
  Autor

  Za mě Ronda zatím super…cca rok a půl, mám 40 investic, 4 splacené. Reinvestuji zisky, výkonnost kolem 6%…

  • Ronda Invest
   14.3.2023 17:06
   Ronda Invest
   Autor

   Dobrý den, Míro, jsme moc rádi, že jste s námi spokojený. Výkonnost našich participací stále roste proto věříme ve vaši další součinnost s naší platformou. Zdravíme, RONDA INVEST

 • Radek
  1.1.2022 12:33
  Radek
  Autor

  Cením si stabilního splácení – po roce a půl investování žádný default, naopak dvě participace předčasně splacené. Uvítal bych ale vyšší výnosy. Hlavně kvůli rostoucí inflaci, která je za poslední měsíce vyšší než výkonnost mého portfolia. Pokud to tak půjde dál, budu muset hledat lukrativnější místo.

 • Novotný
  13.12.2021 20:38
  Novotný
  Autor

  Za mě je Ronda zcela OK. Nikdy žádný problém, splátky vždy řádně a včas. Zákaznický servis příjemný a ochotný. Doufejme, že jim to vydrží.

 • T. Krobot
  9.12.2021 10:13
  T. Krobot
  Autor

  Nápad dobrý, ale chtělo by to víc příležitostí pro malé investory. Mám menší kapitál a chci diverzifikovat, takže desetitisícové investice jsou pro mě tabu. Akčních investic od 1000 Kč je ale na platformě málo. Neexistuje nějaká podobná služba zaměřená na nemovitosti, kde bych mohl investovat i menší částky do více projektů?

  • InvestPlus
   9.12.2021 11:04
   Autor

   Dobrý den,

   podobná služba s nižšími limity v Česku existuje, a nejen jedna. Napadá mě třeba Investown (500 Kč) nebo Fundlift a Upvest (5 000 Kč). Na Upvestu ale s diverzifikací narazíte, tam je aktuálně jen jedna nabídka, a Fundlift na tom není o moc líp.

 • Mr. ZEN
  1.12.2021 20:54
  Mr. ZEN
  Autor

  Investuji u Rondy pár měsíců a zatím vše ok. Vklady funguji bezproblémově, splátky se připisují bez prodlev. Řešil jsem i jeden problém se zákaznickou podporu a byli velmi ochotni, takže za mě 10 z 10.

 • ?Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

  Vložit komentář