Co je parita kupní síly?

Parita kupní síly je ekonomický koncept, který se snaží porovnat kupní sílu různých měn v různých zemích. Kupní síla je schopnost koupit určité množství zboží a služeb za danou měnu. Parita kupní síly předpokládá, že měnový kurz mezi dvěma zeměmi by měl být takový, aby byla stejná kupní síla obou měn. Jinými slovy, za stejnou sumu peněz byste měli být schopni koupit stejné zboží a služby v obou zemích.

Parita kupní síly se vypočítává pomocí tzv. spotřebního koše, který obsahuje typické výrobky a služby, které lidé v dané zemi nakupují. Například spotřební koš pro Českou republiku by mohl obsahovat chléb, mléko, pivo, benzín, nájem, internet atd. Cena tohoto koše se pak porovnává s cenou podobného koše v jiné zemi. Pokud je cena koše v České republice 1000 Kč a v Německu 40 EUR, pak by parita kupní síly mezi českou korunou a eurem byla 25 Kč/EUR.

Parita kupní síly se liší od směnného kurzu, který je určen nabídkou a poptávkou po měnách na mezinárodních trzích. Směnný kurz odráží nejen kupní sílu měn, ale také další faktory, jako jsou spekulace, politická situace, úrokové sazby, obchodní bilance atd. Směnný kurz se tak může odchýlit od parity kupní síly a vyvolat situace, kdy je nějaká měna nadhodnocená nebo podhodnocená. Nadhodnocená měna má vyšší směnný kurz než parita kupní síly a podhodnocená měna má nižší směnný kurz než parita kupní síly.

Parita kupní síly je užitečným nástrojem pro srovnání životní úrovně a ekonomického výkonu různých zemí. Pokud použijeme jen směnné kurzy, můžeme dostat zkreslený obraz o tom, jak bohaté nebo chudé jsou lidé v dané zemi. Parita kupní síly bere v úvahu i rozdíly v cenách a nákladech života mezi zeměmi a poskytuje tak lepší odhad skutečného HDP na obyvatele nebo skutečného důchodu na obyvatele.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/
https://www.czso.cz/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.