Co je pohledávka?

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat po dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Může být peněžitá nebo nepeněžitá a věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi, který má povinnost svůj dluh vůči věřiteli vyrovnat.

Pohledávka může existovat jako krátkodobá (doby splatnosti kratší než 1 rok) nebo dlouhodobá (doby splatnosti delší jak 1 rok). Pohledávka obvykle zaniká zaplacením dlužné částky věřiteli, alternativně k zániku může dojít také nahrazením jinou pohledávkou či vzájemným započtením pohledávek a závazků.

V účetnictví se pohledávky evidují do knihy pohledávek a závazků a jsou vedeny dle data splatnosti. Pohledávky jsou většinou evidovány pro každého dlužníka zvlášť.

Zdroj
https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-p/pohledavka
https://www.aksmarda.cz/rady-a-tipy/co-je-pohledavka/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.