Co je start up?

Start up je termín, který se používá pro nově založenou nebo začínající společnost, která se snaží rychle růst a nabídnout na trhu nějakou inovativní službu nebo produkt. Startupy jsou často spojené s technologiemi a internetem, ale mohou se zabývat i jinými obory.

Startupy se liší od běžných firem tím, že mají vyšší míru rizika, nižší náklady na zahájení podnikání, potenciál globálního dosahu a škálovatelnost svého obchodního modelu. To znamená, že mohou snadno replikovat svůj úspěch na jiných trzích nebo zákaznících bez velkých dodatečných investic.

Existuje mnoho definic startupu, které se lehce odlišují. Například podle Wikipedie je start up “podnikatelský subjekt, typicky popsaný jako nově založená či začínající společnost, která se na základě inovativní podnikatelské koncepce za použití vyspělých technologií rychle vyvíjí a má velký potenciál hospodářského růstu”. Podle webu Comeflex Office je start-up “nově založená, technologicky orientovaná firma s potenciálem rychlého růstu, která na trh přináší zcela novou myšlenku a která má navíc globální ambici”. Podle IT Slovníku je start-up “označení pro začínající firmu”.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/
https://comeflexoffice.cz/
https://it-slovnik.cz/