Co je volatilita?

Volatilita je termín, který se používá ve finanční oblasti pro vyjádření míry fluktuace hodnoty určitého aktiva, například akcie, měny nebo kryptoměny, v určitém časovém období.

Volatilita se obvykle měří pomocí směrodatné odchylky změn hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry. Čím vyšší je volatilita, tím větší je rozptyl hodnot a tím větší je riziko investice do tohoto aktiva. Naopak, čím nižší je volatilita, tím stabilnější je hodnota aktiva a tím nižší je riziko.

Existují různé druhy volatility, které se liší podle toho, jak se počítají a co předpovídají. Mezi nejznámější patří:

  • Historická volatilita – typ volatility, který vyjadřuje, jak se hodnota aktiva měnila v minulosti. Vychází pouze z historických dat a neříká nic o budoucím vývoji. Historická volatilita se často používá pro porovnání různých aktiv nebo trhů.
  • Implikovaná volatilita – tento druh volatility vyjadřuje, jaké kolísání hodnoty aktiva se očekává v budoucnosti. Vychází z aktuálních cen opcí, které jsou finančními smlouvami, které dávají právo koupit nebo prodat aktivum za určitou cenu v určitém termínu. Implikovaná volatilita se často používá pro odhadování budoucího rizika nebo ziskovosti investice.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/
https://www.euro.cz/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.