Co je menšinový podíl?

Menšinový podíl v kontextu vlastnictví akcií se vztahuje na situaci, kdy jednotlivec nebo skupina vlastní menší procento akcií společnosti, které jim neumožňuje společnost ovládat nebo mít rozhodující vliv na její chod.

Menšinový podíl může být spojen s určitými právy, ale také s omezeními, která vyplývají z nedostatečného vlivu na rozhodování.

Menšinoví akcionáři se mohou setkat s výzvami, jako je omezený vliv na strategická rozhodnutí a potenciální zneužívání většinovými akcionáři. V některých jurisdikcích existují zákony, které chrání práva menšinových akcionářů a zajišťují transparentnost a spravedlivé zacházení.

Hodnota menšinového podílu může být nižší než hodnota odpovídajícího podílu na čistém majetku společnosti, protože menšinoví akcionáři nemají kontrolu nad společností. Tato skutečnost se odráží v tzv. diskontu za minoritu, který může být aplikován při ocenění podílu.

Zdroj
https://www.edevizy.cz/clanek/mensinovy-spolecnik-a-jeho-prava-podle-nejvyssiho-soudu_2000/
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/oceneni-minoritniho-podilu-akcie

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.