Co je manažerská akcie?

Manažerská akcie je druh cenného papíru, který je vydáván akciovými společnostmi s cílem motivovat a odměňovat manažery a vedoucí pracovníky. Tyto akcie jsou často spojeny s určitými výhodami, jako je právo na dividendy nebo speciální hlasovací práva, která nejsou obvykle přidělena standardním akciím.

Koncept manažerských akcií vznikl jako nástroj pro zajištění lepšího souladu zájmů mezi managementem a akcionáři společnosti. Manažerské akcie mají za cíl motivovat manažery k dosahování dlouhodobých cílů společnosti a zvyšování její hodnoty.

Manažerské akcie jsou regulovány obchodním zákoníkem a dalšími předpisy, které stanovují pravidla pro jejich vydávání, převoditelnost a další aspekty. Je důležité, aby byly tyto akcie vydávány v souladu s právními normami a respektovaly práva ostatních akcionářů.

Mezi hlavní výhody manažerských akcií patří zvýšená motivace manažerů a jejich větší závazek vůči společnosti. Na druhou stranu mohou manažerské akcie vést k potenciálním konfliktům zájmů, pokud manažeři budou usilovat o krátkodobé zisky na úkor dlouhodobé strategie společnosti.

Zdroj
https://www.kropaceklegal.cz/blog/manazerske-akcie
https://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecke-akcie-v-praxi-109412.html?mail

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.