Co je rollover?

Rollover je obchodní postup, který se používá na trzích s termínovanými kontrakty, jako jsou futures nebo forex.

Termínované kontrakty jsou dohody mezi dvěma stranami, které se zavazují koupit nebo prodat určité aktivum v budoucím datu za předem stanovenou cenu. Datum, kdy se kontrakt musí vypořádat, se nazývá datum expirace.

Rollover nastává, když obchodník nechce vypořádat kontrakt v datu expirace, ale chce prodloužit svou pozici na další období. To znamená, že obchodník uzavře svůj původní kontrakt a otevře nový kontrakt se stejným aktivem, ale s jiným datem expirace. Tímto způsobem obchodník přesune své závazky do budoucnosti a zachová si svou expozici vůči aktivu.

Rollover je spojen s určitými náklady nebo výnosy, které závisí na rozdílu mezi cenami kontraktů s různými daty expirace. Tyto ceny se mohou lišit v závislosti na nabídce a poptávce, úrokových sazbách, očekáváních trhu a dalších faktorech. Obecně platí, že čím delší je doba do expirace, tím vyšší je cena kontraktu.

Pokud je cena nového kontraktu vyšší než cena původního kontraktu, obchodník musí zaplatit rozdíl, což se nazývá negativní rollover. Naopak, pokud je cena nového kontraktu nižší než cena původního kontraktu, obchodník dostane rozdíl, což se nazývá pozitivní rollover.

Příklad
Představte si, že obchodník nakoupí 10 futures kontraktů na zlato s datem expirace 31. prosince 2023 za cenu 1 800 USD za unci. V polovině prosince se rozhodne prodloužit svou pozici na další měsíc a provede rollover. V té době je cena futures kontraktů na zlato s datem expirace 31. ledna 2024 1 820 USD za unci. Obchodník tedy uzavře svých 10 původních kontraktů za 1 800 USD za unci a otevře 10 nových kontraktů za 1 820 USD za unci. Rollover je v tomto případě negativní a obchodník musí zaplatit rozdíl 20 USD za unci, což je celkem 2 000 USD (10 x 20 x 10).

Zdroj
https://www.ig.com/en/glossary-trading-terms/rollover-definition
https://www.xtb.com/en/education/what-are-rollovers

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.