Co je kapitalismus?

Kapitalismus je ekonomický a společenský systém, který se vyznačuje několika klíčovými rysy. Mezi ně patří:

Kapitalismus se začal rozvíjet v Evropě od 16. století jako nástupce feudalismu. Jeho rozmach souvisel s průmyslovou revolucí, kolonialismem a globalizací. Dnes je kapitalismus dominantním ekonomickým systémem ve většině zemí světa.

Kapitalismus má také mnoho kritiků, kteří poukazují na jeho negativní dopady na společnost a životní prostředí. Mezi ně patří například:

Kapitalismus není jednotným a neměnným systémem. Existují různé formy a varianty kapitalismu, které se liší podle stupně státní regulace, sociální péče, tržní svobody nebo demokratické kontroly. Mezi ně patří například:

Zdroj
https://encyklopedie.soc.cas.cz/
https://denikreferendum.cz/