Co je elasticita poptávky?

Elasticita poptávky je ekonomický pojem, který vyjadřuje citlivost množství poptávaného zboží nebo služby na změnu jeho ceny – jak moc se změní množství zboží nebo služby, které spotřebitelé chtějí koupit, když se změní cena.

Elasticita se měří pomocí koeficientu elasticity, který je definován jako poměr procentní změny množství poptávaného zboží k procentní změně ceny:

Elasticita poptávky

Elasticita poptávky

kde:

P​ je cena poptávaného zboží
Q je poptávané množství

Elastická poptávka nastává, když procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu množství poptávaného zboží. To znamená, že poptávka je citlivá na cenu a pokud cena vzroste nebo klesne, množství poptávaného zboží se výrazně změní.

Neelastická poptávka je situace, kdy procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu množství poptávaného zboží. Zde poptávka není tak citlivá na cenu a proto se množství poptávaného zboží příliš nezmění i když se cena zvýší nebo sníží.

Jednotkově elastická poptávka je speciální případ, kde procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu množství poptávaného zboží.

Faktory, které ovlivňují elasticitu poptávky, zahrnují dostupnost náhradních zboží, důležitost zboží nebo služby pro spotřebitele a časový horizont, ve kterém spotřebitelé mohou reagovat na změnu ceny.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenov%C3%A1_elasticita_popt%C3%A1vky

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.