Co je FIFO?

FIFO (First In, First Out / První dovnitř, první ven), je metoda řízení a oceňování aktiv, při které jsou aktiva vyrobená nebo získaná jako první prodána, použita nebo vyřazena jako první. Tato metoda předpokládá, že aktiva s nejstaršími náklady jsou zahrnuta v nákladech prodaného zboží (COGS) ve výkazu zisků a ztrát, zatímco zbývající inventární aktiva odpovídají aktivům, které byly naposledy zakoupeny nebo vyrobeny.

FIFO se používá pro předpokládaný tok nákladů. Ve výrobě, jak položky postupují do pozdějších fází vývoje a jak jsou prodány hotové zásoby, musí být s tímto produktem spojené náklady uznány jako výdaj. Podle FIFO budou náklady na první zakoupené zásoby uznány jako první. Celková hodnota zásob klesá, protože zásoby byly odstraněny z majetku společnosti. Náklady spojené se zásobami mohou být vypočítány několika způsoby – jedním z nich je metoda FIFO.

Zdroj
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/first-in-first-out-fifo/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_FIFO

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.