Co je metaverse?

Metaverse je virtuální prostor, do něhož lze vstoupit prostřednictvím internetu. Metaverse je založen na technologiích umožňující propojení fyzického a digitálního světa jako jsou virtuální realita (VR) či rozšířená realita (AR). Metaverse je také spojen s kryptoměnami a decentralizovanými aplikacemi. Metaverse není závislý na jednom zařízení ani vlastněn jedním dodavatelem.

Metaverse se často objevuje v sci-fi literatuře a filmech jako hypotetická verze virtuálního světa. Termín metaverse pochází z románu Snow Crash z roku 1992, jde o složeninu slov “meta” a “universe”.

Metaverse nabízí nové příležitosti a obchodní modely pro společenskou a ekonomickou interakci. Metaverse může například umožnit lidem pracovat, nakupovat, vzdělávat se nebo sdílet média a zábavu v různých virtuálních světech. Second Life, Habbo Hotel, World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, VRChat či Roblox jsou hry a platformy, které jsou považovány za součást metaverse.

Metaverse se stále vyvíjí. Různé společnosti mají různé vize toho, jak by měl metaverse vypadat a fungovat. Například společnost Meta Platforms (dříve Facebook) veřejně deklarovala svůj záměr rozvíjet metaverse a představila některé technologie VR a AR, které by to mohly umožnit.

Zdroj
https://en.wikipedia.org/
https://www.investopedia.com/