Co je tržní kapitalizace?

Tržní kapitalizace je ukazatel, který vyjadřuje celkovou hodnotu akcií veřejně obchodovatelné společnosti na finančních trzích. Je to součin počtu vydaných akcií a aktuální ceny akcií na trhu. Například, pokud společnost má 10 milionů akcií a cena jedné akcie je 100 korun, pak je její tržní kapitalizace 1 miliarda korun.

Tržní kapitalizace se používá k porovnání velikosti společností, jejich atraktivity pro investory a jejich potenciálu pro růst. Obvykle se společnosti dělí podle tržní kapitalizace na několik kategorií, jako jsou velké společnosti (large caps), střední společnosti (mid caps) nebo malé společnosti (small caps). Každá kategorie má své vlastnosti, výhody a rizika pro investory.

Tržní kapitalizace se může měnit v závislosti na nabídce a poptávce po akciích, výkonnosti společnosti, očekáváních trhu a dalších faktorech. Tržní kapitalizace nemusí nutně odrážet skutečnou hodnotu společnosti, která zahrnuje i její aktiva, dluhy, zisky a další ukazatele. Proto je důležité používat tržní kapitalizaci spolu s dalšími metodami oceňování.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/
https://www.fidelity.com/