Co je mikroekonomie?

Mikroekonomie je klíčovým nástrojem pro pochopení fungování tržního systému a individuálního chování ekonomických subjektů.

Mikroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním rozhodování jednotlivých tržních subjektů – jednotlivců/domácností, firem a státu. Zatímco makroekonomie se zaměřuje na agregátní poptávku a nabídku, mikroekonomie se soustředí na individuální poptávku a nabídku v konkrétních podobách.

Jedním z cílů mikroekonomie je analyzovat tržní mechanismus, který určuje relativní ceny mezi produkty a službami a alokuje omezené zdroje mezi alternativními potřebami. Mikroekonomie zkoumá také efekty ekonomických opatření (např. změny daní) na mikroekonomické chování a výše uvedené aspekty ekonomie.

Některé klíčové oblasti studia mikroekonomie zahrnují:

  • Poptávka a nabídka – Ekonomický model odhadu ceny na velmi konkurenčním trhu. Na konkurenčním trhu bez externalit, jednotkových daní či cenových kontrol je jednotková cena konkrétního zboží cena, za kterou se množství požadované spotřebiteli rovná množství dodanému výrobci. Tato cena vede k stabilní ekonomické rovnováze.
  • Elasticita – Měření citlivosti ekonomické proměnné na změnu jiné proměnné. Například cenová elasticita poptávky ukazuje, jak se množství poptávaného zboží změní v reakci na změnu ceny.
  • Teorie užitku – Zkoumá, jak jednotlivci hodnotí užitek z konzumace různých statků a služeb.
  • Teorie firmy – Analyzuje rozhodování firem ohledně výroby, nákladů a zisku.
  • Struktura trhu – Studuje různé typy trhů, jako je dokonalá konkurence, monopol, oligopol či monopolistická konkurence.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroekonomie

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.