Co je LTV?

LTV (Loan to Value – v překladu “úvěr k hodnotě”) je finanční ukazatel používaný v oblasti hypoték. Vyjadřuje poměr mezi výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti, která slouží jako záruka pro úvěr. LTV je klíčovým faktorem při posuzování rizik a podmínek úvěru jak pro věřitele, tak pro dlužníka.

LTV je důležité pro banky a finanční instituce, protože indikuje míru rizika spojeného s poskytnutím hypotéky. Čím vyšší je LTV, tím vyšší je riziko pro věřitele, a tím pravděpodobněji může banka požadovat vyšší úrokovou sazbu nebo další zabezpečení, jako je například pojištění hypotéky.

LTV se vypočítává pomocí jednoduchého vzorce:

LTV = (Výše hypotečního úvěru / Zástavní hodnota nemovitosti) * 100

V České republice je maximální povolené LTV stanoveno Českou národní bankou (ČNB). Od 1. dubna 2022 banky nemohou poskytovat úvěry s LTV vyšším než 80 % hodnoty zastavené nemovitosti s výjimkou žadatelů mladších 36 let, pro které je limit stanoven na 90 %.

LTV je jedním z nejdůležitějších ukazatelů při posuzování hypotečních úvěrů. Pomáhá určit, jakou část ceny nemovitosti může banka financovat a jaké podmínky a požadavky může stanovit.

Zdroj
https://www.moneta.cz/slovnik-pojmu/detail/co-je-ltv-u-hypoteky
https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-l/ltv

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.