Co je mimořádná dividenda?

Mimořádná dividenda je jednorázová výplata, kterou společnost poskytuje svým akcionářům z nerozděleného zisku vyplacená nad rámec pravidelných dividend.

Mimořádná dividenda je často vyplácena v případě, kdy společnost dosáhla významného finančního úspěchu nebo má nadbytek kapitálu, který chce vrátit akcionářům.

Výplata mimořádné dividendy musí být schválena valnou hromadou společnosti a je obvykle oznámena spolu s ročními nebo čtvrtletními finančními výsledky. V České republice se na výplatu mimořádných dividend vztahují stejné zákonné požadavky jako na běžné dividendy.

Společnost může rozhodnout o vyplacení mimořádné dividendy na základě různých faktorů, např.:

Mimořádná dividenda může být pro akcionáře atraktivní, protože představuje okamžitý návrat investice. Nicméně, akcionáři by měli zvážit potenciální daňové důsledky spojené s příjmem mimořádné dividendy.

Zdroj
https://www.investopedia.com/terms/e/extradividend.asp

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.