Co je monopol?

Monopol je tržní forma, kde jedna firma nebo subjekt ovládá celý trh pro určitý produkt nebo službu. Tento stav umožňuje monopolistovi ovlivňovat ceny a množství nabízeného zboží bez konkurence.

Pojem “monopol” pochází z řeckých slov “monos” (jeden) a “polein” (prodat). Historicky byly monopoly často spojeny s královskými výsadami nebo státními regulacemi, které omezovaly konkurenci.

Monopol má několik klíčových charakteristik:

  • Jeden prodávající – na trhu je pouze jeden dominantní prodejce.
  • Vysoké vstupní bariéry – noví konkurenti nemají možnost snadno vstoupit na trh.
  • Cenová diskriminace – monopolista může stanovit různé ceny pro různé skupiny zákazníků.

Monopoly mohou vést k neefektivnosti trhu, omezení výběru pro spotřebitele a vyšším cenám.

Vlády často zasahují prostřednictvím antimonopolních zákonů, aby omezily moc monopolů a podpořily konkurenci na trhu. V Česku je tato agenda v gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zdroj
https://uohs.gov.cz/cs/uvodni-stranka.html
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Monopol

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.