Co je kolaterál?

Kolaterál je hodnotný majetek, který slouží jako záruka splacení půjčky nebo úvěru. Pokud dlužník nesplní své závazky vůči věřiteli, může věřitel zabavit nebo prodat kolaterál a uspokojit tak svou pohledávku. Kolaterál může být například nemovitost, vozidlo, cenný papír či šperk.

Kolaterál se používá nejen mezi soukromými osobami nebo firmami, ale i mezi komerčními či centrálními bankami. Centrální banky poskytují komerčním bankám krátkodobé úvěry za účelem zajištění likvidity. Tyto úvěry jsou zajištěny kolaterálem, který musí splňovat určitá kritéria akceptovatelnosti.

Kolaterálem mohou být také například obchodovatelné cenné papíry nebo pohledávky z úvěrů poskytnutých nefinančnímu sektoru.

Zdroj
https://coinmate.io/cz/kolateral/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.