Co je put opce?

Put opce je finanční derivát, který dává majiteli právo prodat podkladové aktivum na předem stanovené ceně. Toto právo trvá po omezený čas a zaniká dnem exspirace. Cena, kterou nakupující za put opci zaplatí, se nazývá opční prémie.

Put opce si kupující pořizuje při spekulaci na pokles ceny podkladového aktiva. Pokud cena podkladového aktiva klesne pod dohodnutou cenu, majitel put opce může prodat aktivum za vyšší cenu, než je tržní hodnota, a tím dosáhnout zisku. Naopak, pokud cena podkladového aktiva stoupne nad dohodnutou cenu, majitel put opce nemusí opci uplatnit a jeho maximální ztráta je rovna zaplacené opční prémii.

Příklad – Představte si, že máte put opci na akcii společnosti XYZ s dohodnutou cenou 100 Kč a exspirací za měsíc. Zaplatili jste za ni opční prémii 5 Kč. Pokud cena akcie XYZ klesne na 80 Kč, můžete uplatnit svou put opci a prodat akcii za 100 Kč. Váš zisk je pak 100 – 80 – 5 = 15 Kč na akcii. Pokud cena akcie XYZ stoupne na 120 Kč, nemusíte uplatnit svou put opci a necháte ji propadnout. Vaše ztráta je pak 5 Kč na akcii.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/
https://www.bankrate.com/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.