Co je aktivum?

Aktivum v účetnictví představuje vše, co účetní jednotka vlastní a co jí v budoucnu přinese ekonomický prospěch. Jde tak především o majetek, zásoby, peníze, licence a další. Aktiva jsou protikladem pasiv, která zahrnují závazky a vklady vlastníků do společnosti. Aktiva a pasiva jsou evidována ve finančním výkazu, známém jako rozvaha.

Aktiva se dělí na:

  • Dlouhodobá aktiva – Majetek s použitelností delší než jeden rok, jehož forma se během používání nemění. Jde například o nemovitosti, pozemky, stroje, patenty či obchodní značky.
  • Krátkodobá aktiva – Majetek, který se spotřebovává a zaniká, jako je materiál, výrobky, zboží nebo pohledávky. Tato aktiva zůstávají v podniku kratší dobu než jeden rok.

V oboru investování je aktivum jakýkoli investiční nástroj držený za účelem výnosu. Nejčastěji jde o akcie, dluhopisy nebo zlato.

Zdroj
https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-a/aktiva

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.