Co je VWAP?

VWAP je zkratkou pro Volume Weighted Average Price, což je průměrná cena aktiva vážená podle objemu obchodů. Tento indikátor se používá k zjištění, zda je cena spravedlivá nebo ne, a k identifikaci trendů či S/R.

VWAP se stanoví tak, že se sečtou hodnoty každé transakce (cena * objem) a vydělí se celkovým objemem zobchodovaným za dané období. VWAP se zobrazuje jako čára na grafu a může se lišit podle časového rámce. Obvykle se používá pro denní období, ale může být i pro kratší nebo delší intervaly. VWAP se často porovnává s klouzavými průměry, které jsou založeny pouze na cenách. VWAP je považován za přesnější a spolehlivější indikátor, protože zohledňuje i objem, který je důležitým faktorem při potvrzování směru a síly trhu.

VWAP je používán zejména institucionálními investory a fondy, kteří chtějí nakupovat nebo prodávat aktiva bez narušení tržních cen velkými objednávkami. Cílem je obchodovat co nejblíže k VWAP, aby se dosáhlo co nejlepšího výkonu. Pokud je cena nižší než VWAP, znamená to, že je aktivum podhodnocené a může být vhodné k nákupu. Pokud je cena vyšší než VWAP, znamená to, že je aktivum přeceněné a může být vhodné k prodeji.

VWAP také pomáhá identifikovat trendy tím, že ukazuje směr a sklon čáry. Pokud je čára rostoucí, znamená to, že existuje vzestupný trend a naopak.

VWAP také slouží jako dynamická úroveň S/R, která odráží změny tržních sil. Pokud je cena nad VWAP, znamená to, že existuje poptávka po aktivu a VWAP funguje jako support. Pokud je cena pod VWAP, znamená to, že existuje nabídka po aktivu a VWAP funguje jako resistence.

Zdroj
https://www.investopedia.com/
https://www.ig.com/