Co je Index mizérie?

Index mizérie (Misery index) je makroekonomický ukazatel, který slouží k vyjádření ekonomického utrpení obyvatelstva. Jeho výpočet spočívá v součtu dvou hlavních složek:

  1. Míra nezaměstnanosti – Vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob na pracovní síle. Čím vyšší je míra nezaměstnanosti, tím více lidí je bez práce a čelí ekonomickým problémům.
  2. Míra inflace – Ukazuje, jak rychle rostou ceny zboží a služeb. Vysoká míra inflace může snižovat kupní sílu obyvatelstva a zhoršovat jejich životní podmínky.

Výpočet indexu mizérie je pak následující:

Index mizérie = Míra nezaměstnanosti + Míra inflace

Index mizérie má různé varianty a může zahrnovat další faktory, jako je úroková sazba nebo HDP. Význam indexu mizérie spočívá v tom, že pomáhá analyzovat ekonomickou situaci a identifikovat období, kdy jsou obyvatelé vystaveni většímu ekonomickému tlaku.

Při posuzování Indexu mizérie je důležité brát v úvahu specifické okolnosti dané země, historický kontext a další faktory. Například v rozvojových zemích může být míra nezaměstnanosti vyšší, aniž by to automaticky znamenalo ekonomickou krizi. Z tohoto důvodu nelze stanovit hranici, kdy je Index mizérie dobrý nebo naopak špatný.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_mizerie
https://www.investopedia.com/terms/m/miseryindex.asp

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.