Co je počáteční veřejná nabídka?

Počáteční veřejná nabídka (Initial Public Offering) neboli IPO, je proces, kdy soukromá společnost poprvé nabízí své akcie veřejnosti na burze.

Před počáteční veřejnou nabídkou je společnost považována za soukromou, s malým počtem akcionářů (obvykle zakladatelé firmy a early-bird investoři).

První veřejná nabídka akcií probíhá na tzv. primárním trhu, kde se akcie poprvé obchodují a firma je nabízí investorům. Poté se akcie umístí na burzu, což je sekundární trh, kde obchodují investoři mezi sebou.

Důvody pro realizaci IPO:

  • Získání kapitálu – společnost potřebuje peníze na další rozvoj.
  • Optimalizace kapitálové struktury – IPO umožňuje vyvážit vlastnické podíly.
  • Zvýšení důvěryhodnosti a prestiže – uvedení na burzu zvyšuje transparentnost a viditelnost společnosti.

Proces počáteční veřejné nabídky:

  • Přípravná fáze – společnost splňuje regulatorní požadavky.
  • Realizační fáze – vydání emisního prospektu, prezentace investorům a stanovení emisního kurzu.
  • Post-realizační fáze – stabilizace cen akcií na sekundárním trhu.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Initial_public_offering
https://www.investing.com/ipo-calendar/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.