Co je reálná úroková sazba?

Reálná úroková sazba je důležitým pojmem v ekonomii, protože ukazuje, jak se změní kupní síla peněz po zohlednění inflace. Když inflace roste, peníze jsou méně hodnotné – proto je důležité brát při hodnocení úrokových sazeb v úvahu inflaci.

  • Reálná úroková sazba závisí na očekávané inflaci. Pokud lidé očekávají, že inflace vzroste, mohou preferovat investice s vyššími reálnými úrokovými sazbami.
  • Centrální banky ovlivňují nominální úrokové sazby. Snížení nominálních sazeb může vést k nižším reálným sazbám, což může podpořit ekonomický růst.
  • Investoři berou v úvahu reálnou úrokovou sazbu při rozhodování o investicích. Vyšší reálné sazby mohou zvýšit atraktivitu spořicích účtů nebo dluhopisů.
  • V minulosti byly reálné úrokové sazby vysoké, například během období stagflace v 70. letech. Dnes jsou většinou nízké kvůli snaze podpořit ekonomiku.
  • Když jsou nominální úrokové sazby nízké a inflace vyšší, může být reálná úroková sazba záporná.

Výpočet reálné úrokové sazby

Výpočet reálné úrokové sazby je snadný – stačí od nominálních úrokových sazeb (tj. od úroků, které jsou uváděny explicitně ve smlouvách o úvěru nebo vkladu) odečíst míru inflace:

r = [(100 + R)/(100 + i) – 1]*100

kde
r reálná úroková míra (v %)
R nominální úroková míra (v %)
i skutečná nebo očekávaná inflace (v %)

Zdroj
https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-to-jsou-nominalni-a-realne-urokove-sazby/
https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me/html/nominal_and_real_interest_rates.cs.html

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.