Co je technická analýza?

Technická analýza je způsob, jak analyzovat a předpovídat budoucí pohyby cen na finančních trzích, jako jsou akcie, měny, komodity nebo kryptoměny.

Technická analýza se opírá pouze o data, která jsou vytvořena samotným trhem, jako je historický vývoj cen, objem obchodů, volatilita, korelace mezi různými trhy nebo indikátory, které jsou odvozeny z těchto dat. Technická analýza tedy nezohledňuje žádné další faktory, které by mohly ovlivnit cenu, jako jsou například zprávy, události, ekonomické ukazatele, politická situace nebo fundamentální hodnota aktiva. Technická analýza vychází z několika základních předpokladů:

  • Všechny informace, které ovlivňují cenu, jsou již zahrnuty v ceně samotné. To znamená, že trh reaguje na všechny dostupné informace rychle a efektivně a odráží je v ceně. Technický analytik se tedy nemusí zabývat hledáním a interpretací těchto informací, ale pouze sleduje, jak se cena chová.
  • Ceny se nepohybují náhodně, ale v trendech. Trend je směr, kterým se cena dlouhodobě pohybuje. Trend může být vzestupný, když cena roste, sestupný, když cena klesá, nebo boční, když cena kolísá v určitém rozmezí. Technický analytik se snaží identifikovat trend a obchodovat v souladu s ním, tedy kupovat v rámci vzestupného trendu a prodávat v rámci sestupného trendu. Technický analytik také hledá signály, které by naznačovaly změnu nebo konec trendu, aby se mohl přizpůsobit nové situaci.
  • Historie se opakuje. To znamená, že trh má tendenci reagovat na podobné situace podobným způsobem. To je způsobeno tím, že trh je ovlivněn psychologií a emocemi lidí, kteří na něm obchodují. Lidé mají tendenci opakovat stejné chyby, stejné vzorce chování a stejné reakce na určité podněty. Technický analytik se tedy snaží najít tyto opakující se vzorce a využít je k předpovědi budoucího vývoje cen.

Technická analýza se dá dělit podle různých kritérií, například podle časového horizontu, metodiky, nástrojů nebo stylu. Některé z nejznámějších a nejpoužívanějších metod technické analýzy jsou:

  • Analýza trendů. Tato metoda se zaměřuje na identifikaci a sledování trendů pomocí trendových linií, kanálů, klouzavých průměrů nebo jiných indikátorů, které ukazují směr a sílu trendu. Cílem je zachytit co největší část trendu a vystoupit z obchodu, když dojde k jeho obratu nebo zpomalení.
  • Analýza formací. Tato metoda se zabývá hledáním a interpretací různých geometrických tvarů, které se tvoří na cenovém grafu. Tyto tvary se nazývají formace a mohou být buď obratové, když signalizují změnu trendu, nebo pokračovací, když potvrzují pokračování trendu. Mezi nejznámější formace patří například hlava a ramena, trojúhelníky, prapory, klíny, dvojité a trojité vrcholy a dna, gapy nebo svíčkové formace.
  • Analýza indikátorů. Tato metoda využívá různé matematické výpočty, které jsou aplikovány na cenová data nebo jejich deriváty, jako je objem, volatilita, otevřené pozice nebo jiné tržní proměnné. Tyto výpočty se nazývají indikátory a slouží k poskytování dalších informací o ceně, jako je například trend, momentum, síla, podpora, odpor, divergence, oscilace, cykly nebo sentiment. Mezi nejznámější indikátory patří například MACD, RSI, Stochastik, Bollingerovy pásy, Fibonacciho retracementy nebo Ichimoku.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%A1_anal%C3%BDza
https://www.investopedia.com/terms/t/technicalanalysis.asp