Co je AML?

AML (Anti-Money Laundering) je soubor pravidel a postupů, které mají za cíl zabránit a odhalit praní špinavých peněz a další nezákonné finanční činnosti. Praní špinavých peněz je proces, kdy se peníze získané z trestné činnosti převádějí na legální zdroje příjmů, aby se skryl jejich původ a zamezilo se stíhání.

Praní špinavých peněz může mít negativní dopady na ekonomiku, bezpečnost a stabilitu země, protože podporuje korupci, organizovaný zločin a terorismus.

AML zahrnuje několik opatření, která musí dodržovat finanční instituce, jako jsou banky, pojišťovny, burzy a další subjekty, které nakládají s penězi nebo cennými papíry. Mezi tato opatření patří:

  • Identifikace a ověření klientů a jejich skutečných majitelů, aby se zjistilo, kdo jsou a odkud pocházejí jejich peníze. Tento proces se nazývá KYC (Know Your Customer).
  • Monitorování a analýza transakcí a obchodních aktivit klientů, aby se zjistilo, zda jsou v souladu s jejich profilovými údaji a zda nevykazují známky podezřelosti nebo neobvyklosti. Tento proces se nazývá CDD (Customer Due Diligence).
  • Zaznamenávání a uchovávání informací o klientech a jejich transakcích po stanovenou dobu, aby se zajistila transparentnost a možnost auditu. Tento proces se nazývá AML record keeping.
  • Podávání hlášení o podezřelých transakcích nebo aktivitách příslušným orgánům, jako jsou finanční analytické úřady nebo policie, aby se umožnilo jejich vyšetřování a případné zásahy. Tento proces se nazývá STR (Suspicious Transaction Report).
  • Dodržování mezinárodních a národních sankcí, embarg a omezení, které se vztahují na určité osoby, země, organizace nebo zboží, aby se zabránilo financování nezákonných či nežádoucích aktivit. Tento proces se nazývá AML sanctions compliance.

AML je regulováno a kontrolováno různými mezinárodními a národními orgány, které stanovují standardy, doporučení, zákony a pravidla pro boj proti praní špinavých peněz. Mezi tyto orgány patří:

  • FATF (Financial Action Task Force) – mezinárodní organizace, která vydává globální doporučení pro AML a boj proti financování terorismu (CFT).
  • EU (Evropská unie) – regionální organizace, která vydává směrnice a nařízení pro AML a CFT pro své členské státy.
  • ČBA (Česká bankovní asociace) – profesní organizace, která sdružuje banky a další finanční instituce v České republice a podporuje jejich dodržování AML a CFT.
  • FAÚ (Finančně analytický úřad) – správní úřad v České republice, který je pověřen sběrem, analýzou a zpracováním informací o podezřelých transakcích a aktivitách a spolupracuje s dalšími orgány při boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Zdroj
https://www.sas.com/cs_cz/insights/fraud/anti-money-laundering.html
https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/
https://www.finra.org/rules-guidance/key-topics/aml

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.