Co je MiFIR?

MiFIR je zkratka pro Nařízení o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Regulation). Jedná se o právní předpis Evropské unie, který stanoví pravidla pro trhy s finančními nástroji a deriváty v EU. MiFIR pokrývá témata jako transparentnost, hlášení, vyrovnání, zásahy a sankce. Také poskytuje definice, otázky a odpovědi a technické normy pro každou část nařízení.

MiFIR je součástí širšího legislativního balíku, který zahrnuje také Směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II). Společně oba právní akty tvoří právní rámec upravující požadavky aplikovatelné na investiční společnosti, regulované trhy a poskytovatele služeb ohledně hlášení dat. Cílem MiFIR a MiFID II je posílit ochranu investorů, zvýšit konkurenci, zlepšit fungování a integritu trhů a podpořit finanční stabilitu.

MiFIR vešlo v platnost 3. ledna 2018 společně s MiFID II. Oba právní akty byly přijaty v roce 2014 jako reakce na finanční krizi z roku 2008 a měly za cíl zvýšit transparentnost, efektivitu a bezpečnost trhů s finančními nástroji. Některé části MiFIR jako například povinnost obchodovat s určitými deriváty na regulovaných trzích však byly zavedeny postupně až do roku 2020. MiFIR se vztahuje na všechny subjekty, které obchodují s finančními nástroji na území EU.

Zdroj
https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/markets-in-financial-instruments-regulation-mifir.html
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2014-08-19_Narodni-diskrece-dle-MiFID-II-MiFIR-MAR-TD-II-a-UCITS-V.pdf

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.