Co je reinvestice?

Reinvestice je situace, kdy jsou výnosy vyplývající z vlastnictví určitého aktiva použity na nákup totožného aktiva čímž dochází k navýšení hodnoty původní investice.

Reinvestovanými výnosy mohou být například dividendy vyplacené na základě vlastnictví akcií. O reinvestování pak hovoříme v případě, kdy vlastník akcie použije obdržené dividendy k nákupu totožného cenného papíru namísto aby tento výnos spotřeboval jiným způsobem.

Výhody reinvestování

  • Růst kapitálu – reinvesticí výnosů narůstá hodnota původního kapitálu. Získané výnosy se stávají novým kapitálem, který může generovat další výnosy.
  • Efekt složeného úroku – reinvestováním dosahujete efektu složeného úroku. To znamená, že výnosy z investic se kumulují a generují další výnosy. Čím déle reinvestujete, tím větší je tento efekt.
  • Snížení transakčních nákladů – místo toho, abyste vybírali zisky a znovu investovali, můžete je ponechat v portfoliu. Tím snižujete náklady na transakce, které by jinak vznikly při prodeji/nákupu.

Rizika reinvestování

  • Ztráta likvidity – reinvestováním zisků do nových investic můžete omezit dostupnost hotovosti.
  • Nedostatečná diverzifikace – s reinvesticí výnosů do totožného aktiva mohou souviset rizika plynoucí z nedostatečné diverzifikace.
  • Přehlížení příležitostí – reinvestováním se můžete připravit o vhodnější způsob, jak s výnosy naložit (například splatit dluhy nebo investovat do jiných příležitostí mimo vaše stávající portfolio).

Zdroj
https://www.investopedia.com/terms/r/reinvestment.asp
https://cleartax.in/glossary/reinvestment/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.