Aktualizováno

Binární opce – zákaz od ČNB zavírá cestu neprofesionálním obchodníkům. Jaké jsou alternativy?

Na začátku července 2018 vešla v platnost opatření Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), která mimo jiné přinesla zákaz obchodování binárních opcí pro retailové obchodníky. Byť mělo nařízení původně tříměsíční platnost, bylo opakovaně před ukončením vždy obnoveno. Po celou dobu tak měli přístup k binárním opcím pouze profesionální obchodníci.

Začínáte s binárními opcemi?

Naděje retailových obchodníků na zrušení zákazu ovšem postupně mizí. Již v loňském roce začaly některé národní regulační úřady evropských států implementovat obdobné opatření, ovšem s trvalou platností. A nyní se přidává také ČNB.

ČNB chce chránit obchodníky

Chystané změny nabývají účinnosti od 2. července 2019, nicméně slovo změny by v tomto případě mělo být pouze v uvozovkách. Pro obchodníky se totiž prakticky nic nezmění. ČNB pouze přenáší nařízení úřadu ESMA do národních pravidel, avšak s trvalou platností. Obchodování binárních opcí se tak stane dostupné pouze pro profesionální obchodníky.

ČNB ve svém rozhodnutí vychází z původní zprávy úřadu ESMA a ze souvisejících analýz. Zároveň také připomíná, že binární opce mají charakter hazardních her a z dlouhodobého hlediska zde existuje velmi vysoké riziko ztráty. V tomto ohledu jsou připomínky ČNB na místě, ovšem pouze za předpokladu, že obchodník „slepě“ tipuje. Právě tak totiž ČNB vnímá neprofesionální obchodníky.

Kompletní znění zprávy ČNB naleznete zde.

Jak funguj binární opce a v čem jsou zrádné?

Binární opce fungují podobně jako kurzové sázení, ovšem jsou spojené s obchodováním na burze.  Obchodník tipuje, zda cena libovolné měny, akcie či komodity bude za určitý okamžik vyšší nebo nižší. Tento okamžik může trvat pár minut nebo několik dní. Krátkodobý charakter transakcí je dalším problémem, jelikož odhadnou vývoj ceny s minutovými intervaly je velmi obtížné, mnohdy téměř nemožné.

Model ČNB znázorňující obchodování s binárními opcemi

Model ČNB znázorňující obchodování s binárními opcemi

Obchodníci mají na výběr dvě možnosti: cena bude vyšší / nižší, než je současná cena. Šance na úspěch ovšem není poloviční, protože kurz se vždy posune nepatrně v neprospěch obchodníka. Tento rozdíl se označuje jako spread a představuje malý poplatek, který platíte brokerovi. V případě úspěchu obchodníci získají asi 80 % investice, v případě neúspěchu celou investici ztratí. Člověk nemusí být génius, aby pochopil, že náhodné tipování u binárních opcí dlouhodobě nefunguje.

ČNB ve své zprávě také zmiňuje analýzu, podle které riziko u binárních opcí roste s počtem uskutečněných obchodů: Po 20 obchodech je riziko ztráty 59 %, pro 1000 obchodů se riziko zvyšuje na 99 %. I tato analýza ovšem pracuje s hypotézou, že obchodník se rozhoduje náhodně (bez technické či fundamentální analýzy).

Rozporuplné reakce

Problém není v tom, jak binární opce fungují, ale v přístupu obchodníků. Také proto zůstaly binární opce dostupné pro profesionály, u kterých se očekává, že rozlišují mezi hazardem a obchodováním. Doplácí na to ovšem početná skupina amatérských obchodníků, kteří obchodují zodpovědně.

Není tedy divu, že trvalé omezení binárních opcí má mnoho odpůrců. Někteří poukazují na skutečnost, že binární opce jsou stejně jako například rozdílové smlouvy (CFD) investiční nástroj, který je zákonitě spojen s vyšším rizikem. ČNB například uvádí, že při obchodování binárních opcí končí ve ztrátě až 87 % retailových obchodníků, nicméně u CFD jsou čísla velmi podobná. U CFD ovšem nařízení nejsou tak radikální.

Jedním ze silných argumentů proti binárním opcím je netransparentnost brokerů. Způsob, kterým brokeři vytváří ceny na platformě je vždy utajený a nikdo si tak nemůže dohledat, ze kterého zdroje broker čerpá a zda s cenami nemanipuluje. Zákaz opcí pro neprofesionály ovšem tento problém ani trochu neřeší. Mnohem efektivnější by bylo, kdyby brokeři museli své zdroje zveřejnit.

Ačkoliv omezení binárních opcí všechny zmiňované problémy neřeší a v kontrastu s CFD dává více otázek než odpovědí, brokeři jej musí respektovat. Obchodníkům tak nezbývají jiné možnosti, než získat status profesionála nebo hledat jiný investiční nástroj.

Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Minulá výkonost jednotlivých titulů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Finanční služby, které jsou promovány na této stránce, nesou vysokou míru rizika a mohou vyústit ve ztrátu vašich finančních prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.

Diskuze

Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

Vložit komentář