ROPA BRENT Cena, online graf, aktuální a historický vývoj kurzu ropy brent, predikce

Ropa Brent cena

87.29

USD
Kurz v CZK

2069.65

CZK
Změna 24H

0.21%


USD

Ropa je bezesporu jednou z nejznámějších a nejžádanějších komodit na trhu. Je nepostradatelnou surovinou pro výrobu plastů, chemikálií, paliv a pohonných hmot. Trochu znepokojujícím faktem je, že za posledních 30 let se spotřeba ropy zvýšila o 50 % a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měnil. Na druhou stranu rostoucí poptávka dělá z této komodity zajímavý a spekulanty hojně využívaný investiční nástroj.

Co je to Ropa (BRENT)?

Ropa BRENT

Ropa BRENT

Ropa (nebo též černé zlato či surová nafta) je hořlavá kapalina nahnědlé barvy, která vzniklá z odumřelých těl drobných živočichů a mořských mikroorganismů. Proces vzniku trvá miliony let, a proto se ropa považuje za neobnovitelný zdroj. Ropu tvoří uhlovodíkové řetězce, což jsou sloučeniny atomů uhlíku a vodíku, ale obsahuje i malé množství síry, kyslíku a dusíku. Ropa se obvykle vyskytuje společně se zemním plynem, který je také ceněnou komoditou.

Ropa je základní surovinou mnoha průmyslových odvětví, nicméně je také velkým rizikem pro životní prostředí. Současná denní produkce i spotřeba ropy dosahuje 90 milionů barelů. S tímto tempem spotřeby by všechny světové zásoby vystačily přibližně na 50 let. Množství ropy navíc uniká při těžbě do oceánů, což má negativní dopad nejen na život v mořích a čistotu pobřeží, ale i na zdroje pitné vody. Velkým problémem je i transport vytěžené ropy. Často kritizované ekologické katastrofy způsobené haváriemi ropných tankerů jsou tak pouhou špičkou ledovce.

U 77% účtů retailových investorů došlo ke vzniku finanční ztráty.

Co znamená označení Brent?

Ropa Brent je lehká sladká směsná ropa, která se získává ze čtyř nalezišť v Severním moři: Brent, Forties, Oseberg a Ekofisk. Ropa Brent má podíl síry kolem 0,37 %, takže spadá mezi ropu sladkou a kvalitní. Kvalitní zde znamená, že její zpracování je díky nízkému podílu síry poměrně snadné a levné. Ačkoliv je ropa brent méně kvalitní než WTI (0,24 % síry), její cena je v současné době vyšší. Důvodem je údajně nerovnoměrná nabídka a poptávka, nestabilní politická situace v zemích vyvážejících ropu Brent a znatelný pokles produkce této ropy.

Mezi cenami WTI a Brent ropy existuje silná korelace, což jinými slovy znamená, že ceny jsou podobné a navzájem se ovlivňují. V roce 2011 se začaly ceny výrazněji rozcházet kvůli nárůstu zásob ropy WTI. Kolaps cen ropy v roce 2016 rozdíly prakticky vymazal, nicméně dnes se ceny opět liší téměř o 10 %.

Těžba a využití

Produkce komodity za den v milionech barelů

Produkce komodity za den v milionech barelů

Ropa se získává z ropných ložisek, která se nacházejí stovky metrů až několik kilometrů pod zemským povrchem. Přístup k ropě umožňují hloubkové vrty, kterými se ropa čerpá na povrch. Jsou-li vrty dostatečně hluboké a mají-li ropná ložiska dostatečný přetlak, tak ropa sama vyvěrá na povrch bez potřebných čerpadel. Hloubkové vrty nelze využít v případě těžkých ropných písků, které se musí dolovat. Dnešní technologie umožňují vyrábět ropu také z plastového odpadu, nicméně tento způsob se na celosvětové produkci ropy prakticky nepodepisuje.

Největší zásoby ropy má Venezuela a Saudská Arábie. Saudská Arábie svých zásob také náležitě využívá a patří spolu s Ruskem a USA mezi největší producenty ropy. Mezi další státy s vysokou produkcí ropy patří Čína, Kanada, Mexiko a státy blízkého východu v čele s Íránem. V Evropě má bohaté zásoby ropy především Norsko. Statistika největších spotřebitelů přiděluje nelichotivé první místo USA s roční spotřebou kolem 7 miliard barelů ropy.  Druhé a třetí místo patří Japonsku a Číně. Každý z těchto států spotřebuje ročně asi 2 miliardy barelů ropy.  Přibližně miliarda barelů končí každý rok v Německu, v Rusku, v Brazílii a v Kanadě.

Zpracováním ropy se zabývá petrochemický průmysl. Z ropy se vyrábí různé chemikálie jako amoniak, čpavek, aromáty, syntetické alkoholy nebo etylén. Pro dopravu je ropa nezbytná kvůli  výrobě nafty, benzínu a dalších pohonných hmot. Ropa se dále uplatňuje i při výrobě některých pesticidů a léků, topných olejů, rozpouštědel, průmyslových i motorových olejů a v neposlední řadě i při výrobě asfaltu. Velké množství ropy končí také jako surovina pro výrobu plastů.

Druhy ropy

Kvalita ropy není jednotná a obvykle závisí na oblasti těžby. Proto se na komoditní burze obchoduje hned několik druhů ropy za odlišné ceny. Podle hmotnosti (respektive hustoty) se ropa rozlišuje na lehkou (light), střední (intermediate) a těžkou (heavy). Dalším důležitým parametrem je obsah síry, přičemž hraniční hodnotou je 0,5 %. Ropa s vyšším obsahem se označuje jako kysela (sour), je méně kvalitní a vyžaduje složitější proces pro zpracování. Naproti tomu tzv. sladká (sweet) ropa obsahuje pod půl procenta síry a je považována za kvalitnější.

Na burze se nejčastěji setkáte s americkou lehkou ropou WTI nebo ropou Brent, která se získává z ropných ložisek v Severním moři. Kromě WTI a Brent ropy se můžete setkat také s ropou Dubai, Tapis, Minas, nebo třeba se směsnou ropu OPEC.

Obchodování s ropou Brent na burze

Ropa Brent se obchoduje prostřednictvím komoditních futures kontraktů na londýnské burze. Po WTI je ropa Brent druhou nejžádanější ropou.  Jeden kontrakt má objem 1000 barelů, přičemž jeden barel odpovídá asi 160 litrům. Hmotnost barelu se liší podle hustoty ropy a pohybuje se mezi 97 kilogramy až po 160 kilogramů.

Futures kontrakt je smlouva o budoucím dodání nebo odběru určitého množství ropy za předem sjednanou cenu. Kontrakty se používají pro zajištění ceny jak ze strany producentů, kteří se obávají poklesu hodnoty, tak ze strany odběratelů, kteří naopak očekávají růst hodnoty. Pomocí futures kontraktu lze zkrátka sjednat nákup nebo prodej ropy v budoucnu, ale za aktuální kurz.

Na burze ovšem neobchodují pouze výrobci, zpracovatelé a odběratelé ropy. Jsou zde také spekulanti, kteří komoditní kontrakty využívají k investicím. Jejich cílem je nakoupit kontrakt levně, počkat až cena vzroste a poté jej se ziskem prodat. Lze ale spekulovat i na pokles ceny.

Spekulanti využívají spolu s futures kontraktů také CFD kontrakty, u kterých se ovšem neobchoduje se skutečnou ropou. CFD je spíše jako vsázení na to, zda cena ropy poroste nebo bude klesat. CFD kopírují cenu skutečné ropy, takže nákupem a prodejem kontraktu vyděláte nebo proděláte stejně, jako při obchodování s futures.

Přehled ověřených CFD brokerů, u kterých lze obchodovat komodity:
ZPŮSOB ŘAZENÍ
1

XTB

Broker roku
95
Měna účtu
CZK, USD, EUR
Minimální vklad
0 Kč ($0)
CFD v nabídce
2 000+
Čeština
ANO
Demo účet
ANO

Výhody / nevýhody

 • Licencovaný broker
 • Nabízí akcie, ETF a CFD
 • Nízké nebo nulové poplatky
 • Zlomkové akcie (investice od €1)
 • Podporuje češtinu a platby v CZK
 • Poplatek za výběry pod 3 000 Kč
 • Vyšší zdanění českých dividend
Recenze
Vyzkoušet XTB
4000+ našich čtenářů si vybralo XTB
Služba CFD. 76% ztrácí peníze
2

eToro

90
Měna účtu
USD
Minimální vklad
$100
CFD v nabídce
5 000+
Čeština
Částečně
Demo účet
ANO

Výhody / nevýhody

 • Licencovaný broker
 • Nabízí akcie, ETF, krypto a CFD
 • Reálné akcie a ETF bez poplatků
 • Zlomkové akcie (investice od $10)
 • Kopírování ostatních obchodníků
 • Čeština není kompletní
 • Účet je vedený v dolarech
 • Nepodporuje výběry v CZK
 • Složité výběry kryptoměn
Recenze
Vyzkoušet eToro
2000+ našich čtenářů si vybralo eToro
Služba CFD. 51% ztrácí peníze
Měna účtu
CZK, EUR
Minimální vklad
30 Kč (€1)
CFD v nabídce
9 000+
Čeština
ANO
Demo účet
ANO

Výhody / nevýhody

 • Licencovaný broker
 • Nabízí akcie, ETF a CFD
 • Reálné akcie a ETF bez poplatků
 • Zlomkové akcie (investice od 25 Kč)
 • Podporuje češtinu a platby v CZK
 • Vyšší swapy u některých CFDs
 • Nenabízí české akcie
 • Akcie nelze převést k jinému brokerovi
Recenze
Služba CFD. 68% ztrácí peníze

Technická analýza – výhled

Technická analýza je metoda, pomocí které se obchodníci snaží odhadnout budoucí vývoj ceny. Metoda je založena na posuzování cenového grafu a technických indikátorů. Základní analýzu pro ropu BRENT poskytuje například nástroj technické analýzy od TradingView.

Nástroj v reálném čase analyzuje desítky indikátorů včetně klouzavých průměrů, oscilátorů a pivotů. Pomocí nich se vypočítá výsledná prognóza pro zvolený časový rámec, který můžete měnit v rozsahu 1 minuta až 1 měsíc. Očekávaný vývoj ukazuje ručička indikátoru, přičemž modrá oblast predikuje růst ceny (Buy), zatímco červená zóna varuje před možným propadem (Sell).

Ropa BRENT a její cena (kurz)

Komodita Cena Kurz v CZK Změna
Ropa Brent 87.29 USD 2069.65 CZK 0.21%

Aktualizace: 20. 4. 2024
Co ovlivňuje cenu ropy
Ropa BRENT - historický vývoj ceny

Ropa BRENT – historický vývoj ceny

Cenu ropy na burze ovlivňuje převážně nabídka a poptávka. S nabídkou souvisí například zásoby ropy, o kterých každý týden informuje organizace EIA. Rostoucí zásoby způsobují pokles ceny a klesající zásoby zase růst. Schopnost hýbat trhem mají také reporty mezivládní organizace OPEC, která sdružuje 14 zemí vyvážející ropu. OPEC dnes především stanovuje a upravuje těžební kvóty, nicméně v minulosti například udělovala embarga na vývoz ropy (např. „ropný šok“ v roce 1973).

Cena ropy reaguje na hospodářské a sezónní cykly. Může se na ni podepsat ale i řada faktorů, které nelze předvídat. Především se jedná o nepříznivé počasí, války a politickou situaci v zemích exportující ropu. Vliv má také dění v průmyslových odvětvích, které se významně podílejí na odběru ropy.

Ropa Brent – aktuální online graf

U 77% účtů retailových investorů došlo ke vzniku finanční ztráty.

To, jak se obchodovala a obchoduje ropa Brent na burze, je vidět v cenovém grafu. V levém horním panelu můžete měnit mezi sloupcovým, svíčkovým nebo čárovým grafem. Dále lze nastavit časový interval mezi jednotlivými body v grafu, přičemž M představuje minuty a H hodiny. Do grafu lze přidat další komodity (třeba ropu WTI) pro srovnání cen nebo technické indikátory pro analýzu grafu.

Kontrakty ropy Brent najdete na burze obvykle pod zkratkou BR nebo anglickým názvem Brent crude oil. Název kontraktu může obsahovat i kód měsíce a rok, kdy daný kontrakt exspiruje. Futures kontrakty na ropu Brent se sjednávají každý kalendářní měsíc a používá se klasické značení: leden (F), únor (G), březen (H), duben (J), květen (K), červen (M), červenec (N), srpen (Q), září (U), říjen (V), listopad (X), prosinec (Z). Označení kontraktu BRX19 tedy znamená futures kontrakt na ropu Brent s exspirací v listopadu 2019.

Vývoj zájmu o komoditu

Prostřednictvím specializované služby Google Trends lze sledovat vývoj zájmu o tuto komoditu v průběhu času. Na online grafu níže je zobrazen trend celosvětového zájmu za uplynulých 12 měsíců.

Základní informace

Komodita Ropa Brent
Název kontraktu Brent (crude) oil futures
Symbol kontraktu BR, BRN
Jednotka barel (cca 160 litrů)
Měna USD
Burzovní cena USD/barel
Velikost 1 kontraktu 1000 barelů (cca 1,6 milionu litrů)
Burza MOEX, ICE
Minimální cenový pohyb (velikost ticku) 0,01 USD/barel; 10 USD/kontrakt
Expirační měsíce Všechny kalendářní měsíce
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Upozornění: CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku finanční ztráty. U 68 - 89% účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.

Související komodity

Diskuze

?Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

Vložit komentář