Co je ROI?

ROI (return on investment tj. návratnost investice) je ukazatel, který vyjadřuje efektivitu investice. Je to poměr mezi ziskem a náklady, který se vyjadřuje v procentech. Investoři a podniky ho používají k vyhodnocení investic a srovnání jejich výkonnosti s ostatními. Nejčastěji se uvádí v procentech.

Vzorec pro výpočet ROI je následující:

ROI = (Výnos − Investice​) / Investice × 100 %

Pokud je ROI vyšší než 0%, investice se vrátila a výsledek představuje přínos konkrétní investice. Jestliže je ROI menší než 0 %, je investice ztrátová a výsledkem je ztráta. Například ROI -100 % znamená ztrátu celé investice. Čím vyšší je hodnota ROI, tím vyšší je zisk.

Výpočet ROI pomáhá investorům rozhodnout, zda investiční příležitost využít nebo ji nechat “ležet ladem”. Může též sloužit k vyhodnocení dosavadního výkonu investice.

Zdroj
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/roi
https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.