Co je společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem (angl. corporate social responsibility, CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do firemní kultury.

CSR přináší firmě dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců. Klíčem k úspěchu je systematický přístup, který odpovědné chování propojuje s obchodní strategií a hodnotami firmy.

Koncept společenské odpovědnosti zahrnuje tři hlavní oblasti:

Ekonomická oblast

 • Etický kodex – firma by měla vytvořit etický kodex nebo jiný dokument, který upravuje podnikatelské chování a hodnoty organizace.
 • Transparentnost – důležitým prvkem je transparentnost jednání a chování organizace. To zahrnuje otevřenost ve vztahu k obchodním partnerům, zaměstnancům a veřejnosti.
 • Ochrana spotřebitele – firma by měla dbát na kvalitu a bezpečnost svých produktů a služeb, aby chránila zájmy spotřebitelů.
 • Odmítání korupce – ekonomicky odpovědná firma se zasazuje proti korupci a uplatňuje fair play v obchodních vztazích.
 • Dobré vztahy se zákazníky a akcionáři – firma by měla budovat pozitivní vztahy se svými zákazníky a akcionáři.

Sociální oblast

 • Filantropie – dobročinné aktivity či podpora komunit.
 • Dodržování lidských práv – Zajištění spravedlivých pracovních podmínek, přesčasů, dovolené a dalších benefitů pro zaměstnance.
 • Komunikace se zainteresovanými osobami – Otevřená komunikace s akcionáři, zákazníky a obchodními partnery.

Environmentální oblast

 • Šetrná produkce – certifikace podle ISO 14000, minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.
 • Ekologická politika – využívání recyklovaných materiálů, třídění odpadu a další opatření.
 • Ochrana přírodních zdrojů – udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Zdroj
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
https://www.ferona.cz/spolecenska-odpovednost-firem-csr

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.