Aktualizováno

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – Jak funguje a kolik vynáší?

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) – Jak funguje a kolik vynáší?

Vyplatí se využívat Dlouhodobý investiční produkt? A jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Nejen tyto otázky zodpoví náš podrobný průvodce. V něm zjistíte, jak Dlouhodobý investiční produkt funguje, jaké má podmínky a které DIPy jsou aktuálně nejlepší.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt – rychlý přehled

NEPŘEHLÉDNĚTE

Nechcete číst celý článek? Nevadí. Máme pro vás stručný přehled toho nejdůležitějšího. Kdyby vás některá oblast zajímala podrobně, všechny informace včetně příkladů najdete v článku.

 • Co je to DIP? Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je státem podporovaný produkt, který má lidem pomoci při budování finanční rezervy na stáří. Jedná se o flexibilnější alternativu ke klasickému penzijnímu spoření.
 • Jak funguje DIP? Jednoduše. Nejprve si vytvoříte investiční účet a pak na něj posíláte peníze. Vložené peníze můžete zainvestovat do přichystaných strategií nebo do cenných papírů dle vlastního výběru. Až budete mít 60 let, naspořené peníze můžete vybrat.
 • Jaké má DIP výhody? Výhodou DIPu je možnost daňového odpočtu (úspora až 7 200 Kč ročně) nebo možnost dostávat příspěvky od zaměstnavatele. DIP je navíc více flexibilní než klasické penzijko, protože vklady nemusíte posílat pravidelně a můžete si sami vybrat, do čeho budete investovat.
 • Jaké má DIP nevýhody? Peníze z DIP můžete vybrat nejdříve v 60 letech, stejně jako u penzijního spoření. Zatímco u penzijka ale můžete dostávat příspěvky od státu, na DIP stát nepřispívá.
 • Jaké výnosy lze očekávat? Záleží na vašem přístupu. Odvážné strategie mohou vynášet třeba 10 % ročně, avšak za cenu většího rizika. Konzervativní strategie vynáší méně (obvykle do 3 % ročně), ale výnosy bývají stabilnější.
 • Jaké má DIP poplatky? Každý poskytovatel DIPu si účtuje jiné poplatky, takže náklady budou individuální. Například u Portu nebo Fondee jsou celkové náklady přibližně 0.7 % ročně.
 • Vyplatí se DIP? Odkládání a investování peněz na stáří má určitě smysl. Existují ovšem alternativní přístupy, které mohou být výhodnější než DIP. Záleží na konkrétních podmínkách a přístupu investora,

Co je to Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt (zkráceně DIP) je státem podporovaný produkt, který má lidem pomoci s finančním zajištěním na stáří. Cílem DIPu je, aby si lidé vytvořili finanční rezervu a nemuseli tak v důchodu spoléhat pouze na státní penzi.

DIP vznikl v roce 2024 a funguje jako alternativa k tradičnímu Doplňkovému penzijnímu spoření (nové penzijko) a Penzijnímu připojištění (staré penzijko). Všechny tyto produkty pak tvoří III. pilíř českého důchodového systému.

Český důchodový systém ve zkratce

Důchodové pojištění (I. pilíř, povinný)

Každý občan ČR v produktivním věku odvádí státu důchodové sociální pojištění. Odvádí se 28 % z hrubé mzdy (zaměstnanci) nebo 28 % z vyměřovacího základu (OSVČ). Pomocí těchto peněz stát vyplácí penze současným důchodcům.

Důchodové spoření (II. pilíř, zrušený)

Druhý (dobrovolný) pilíř vznikl v roce 2013, ale kvůli četné kritice a nízkému počtu účastníků byl po 2 letech zrušen. Více se mu tedy věnovat nebudeme.

Penzijní spoření a připojištění (III. pilíř, dobrovolný)

Třetí pilíř je dobrovolný a zahrnuje státem podporované produkty zajištění na stáří – jmenovitě DIP, Penzijní spoření a Investiční životní pojištění. Všechny tyto produkty fungují podobně: účastník si odkládá peníze na důchod a získává díky tomu různé výhody.

Jak funguje Dlouhodobý investiční produkt

Nejprve si založíte DIP, což je vlastně investiční účet ve speciálním daňovém režimu. Na účet pak můžete posílat libovolné částky (jednorázově, pravidelně i nepravidelně).

Vložené peníze můžete zainvestovat do cenných papírů dle vlastního výběru. Například od akcií, dluhopisů nebo ETF fondů. Pokud se o investice nechcete aktivně starat, můžete peníze posílat do přichystaných portfolií, které spravuje a řídí poskytovatel DIPu.

Hlavní výhodou DIPu oproti běžnému investičnímu účtu jsou daňové výhody. Prakticky to znamená, že vlastní vklady na DIP si můžete odečíst od daňového základu (úspora až 7 200 Kč ročně) a zvýhodněné podmínky platí také pro příspěvky zaměstnavatele do výše 50 000 Kč za rok.

Abyste ovšem daňové výhody neztratili, musíte investovat minimálně 10 let a nesmíte peníze vybrat dřív než v 60 letech.

Příspěvky zaměstnavatele

Peníze na DIP posílá v první řadě klient. Přispívat mu může ale také jeho zaměstnavatel, pro kterého má poskytování příspěvků hned několik výhod:

 • Příspěvky jsou daňově uznatelný náklad. Zaměstnavatel si tedy může vyplacené příspěvky odečíst od základu daně (bude platit nižší daň z příjmu).
 • Příspěvky zaměstnavatele do výše 50 000 Kč za rok jsou osvobozené od daně z příjmů a plateb na zdravotní a sociální pojištění. To znamená, že vyplácení příspěvků na DIP je pro zaměstnavatele i zaměstnance finančně výhodnější než navyšování hrubé mzdy.

Zní to složitě? Pojďme si ukázat jednoduchý příklad:

Pokud byste chtěli navýšit hrubou mzdu o 3 000 Kč měsíčně, reálné náklady pro zaměstnavatele budou mnohem vyšší kvůli sociálním a zdravotním odvodům. A nejen to. Na účet zaměstnance dorazí pouze 2 202 Kč, protože z hrubé mzdy se odečítá daň z příjmů + odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud by zaměstnavatel posílal 3 000 Kč měsíčně na DIP, nezaplatí ani o korunu navíc, protože příspěvky jsou osvobozené od zdravotního i sociálního pojištění. Celý příspěvek navíc zůstane zaměstnanci, protože příspěvky jsou osvobozené také od daně z příjmů.

Navýšení hrubé mzdy o 3 000 Kč Příspěvek 3 000 Kč na DIP
Zaměstnavatel zaplatí 4 014 Kč měsíčně Zaměstnavatel zaplatí 3 000 Kč měsíčně
Zaměstnanec obdrží 2 202 Kč měsíčně Zaměstnanec obdrží 3 000 Kč měsíčně

Stejné výhody pro příspěvky zaměstnavatele (tj. nulové zdanění a nulové odvody na pojištění) platí také u penzijního spoření a životního pojištění. Limit je ale souhrnný pro všechny produkty. Ať už tedy využíváte jeden či více produktů, výhody se vztahují pouze na příspěvky do 50 000 Kč ročně.

Příspěvky jsou dobrovolné

Neexistuje žádný zákon, který by zaměstnavatelům nařizoval příspěvky vyplácet. Jde o dobrovolný benefit, který zaměstnavatelé mohou (ale nemusí) poskytovat.

DIP a daňový odpočet

Peníze, které v průběhu roku vložíte na DIP, můžete využít ke snížení daňového základu. Z daňového základu se následně vypočítá daň z příjmů, takže nižší základ daně = nižší daňové odvody. Stejnou výhodu nabízí také penzijní spoření nebo IŽP.

Od základu daně můžete odečíst maximálně 48 000 Kč ročně. Pokud tedy počítáme standardní zdanění příjmů (15 % pro fyzické osoby), ušetřit můžete až 7 200 Kč za rok.

Dejte si ale pozor! Výše uvedený limit je souhrnný pro všechny státem podporované produkty zajištění na stáří (penzijko, životko a DIP). I kdybyste používali více produktů současně, odečíst si můžete pořád jenom 48 000 Kč za rok.

Kolik mi daňové odpočty ušetří?

Konkrétní úspora se určí podle toho, kolik peněz budete na DIP posílat. Pro lepší představu jsme připravili několik modelových příkladů:

Vklady klienta (za 1 rok) Daňový odpočet (za 1 rok) Reálná úspora (za 1 rok)
6 000 Kč
500 Kč měsíčně
6 000 Kč 900 Kč
12 000 Kč
1 000 Kč měsíčně
12 000 Kč 1 800 Kč
24 000 Kč
2 000 Kč měsíčně
24 000 Kč 3 600 Kč
36 000 Kč
3 000 Kč měsíčně
36 000 Kč 5 400 Kč
48 000 Kč (nebo více)
4 000 Kč měsíčně (nebo více)
48 000 Kč 7 200 Kč

Jak můžete vidět, na maximální daňovou úsporu dosáhnete při měsíčním vkladu 4 000 Kč. Příspěvky od zaměstnavatele ani kapitálové příjmy (dividendy, úroky) se ale do výpočtu nezahrnují – daňová sleva se vztahuje pouze na vaše vlastní vklady.

Výběry prostředků z DIP

Abyste mohli vybrat peníze z DIP, musíte mít alespoň 60 letdoba investování musí být alespoň 10 let. Pokud v průběhu investování změníte poskytovatele DIPu, doba investování se začne počítat od začátku.

Pokud obě podmínky splňujete, můžete prostředky z DIPu vybrat. Většina poskytovatelů podporuje 3 metody výběru:

 • Postupné čerpání – Naspořené peníze budete čerpat postupně formou pravidelné renty. Velikost měsíční renty a dobu výplaty si nastavíte sami. Zdanit musíte pouze výnosy z investic. Příspěvky od zaměstnavatele vám zůstanou v plné výši.
 • Jednorázový výběr – Naspořené peníze včetně výnosů a všech příspěvků si vyberete najednou. Zdanit musíte pouze výnosy z investic. Příspěvky od zaměstnavatele vám zůstanou v plné výši.
 • Kombinovaný výběr – Jednorázový i pravidelný výběr lze libovolně kombinovat. Můžete si například vybrat polovinu naspořených peněz jednorázově a druhou polovinu čerpat postupně.

Co se zdanění výnosů týče, pravidla jsou stejná jako u klasického investování. Standardně tedy odvádíte 15 % ze zisků. Pokud ale splníte časový nebo hodnotový test, příjmy z prodeje cenných papírů budou osvobozené od daně.

Časový test – Doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru je minimálně 3 roky.

Hodnotový test – Celkový příjem z prodejů cenných papírů v daném zdaňovacím období nepřesáhne 100 000 Kč. Pozor, řeč je o příjmech (tzn. hodnota prodaných cenných papírů), nikoliv o výnosech!

Předčasný výběr peněz z DIP

Prostředky z DIP (nebo jejich část) můžete kdykoliv vybrat. Pokud ale nesplňujete výše zmiňované podmínky pro výběr, musíte vrátit všechny peníze, které jste za posledních 10 let ušetřili díky daňovým úlevám. I kdybyste předčasně vybrali jenom 1 korunu, daňovou podporu budete vracet v plné výši.

Jaké jsou tedy důsledky předčasného výběru?

 • Musíte zdanit příspěvky od zaměstnavatele, které jste obdrželi za posledních 10 let a které byly osvobozené od daně z příjmu. Všechny tyto příspěvky započítáte do příjmů v daňovém přiznání a odvedete z nich daň (standardně 15 %). Příspěvky, které jste obdrželi před více než 10 lety, dodaňovat nemusíte.
 • Musíte vrátit peníze, které jste za posleních 10 let ušetřili díky daňovým odpočtům. Prakticky to funguje tak, že sečtete všechny své vklady, které jste si za posledních 10 let odečetli od základu daně. Tuto částku uvedete jako příjem do daňového přiznání a zdaníte (standardní sazba je 15 %).
 • Musíte zdanit výnosy z investic. Platí standardní podmínky pro zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, takže odvádíte 15 % z výnosů. Při splnění časového nebo hodnotového testu je daň nulová.
 • Dalším důsledkem předčasného výběru je, že ztratíte daňově výhody i do budoucna. Účet se jinými slovy přepne z režimu DIP do standardního režimu bez daňové podpory. Klienti si samozřejmě mohou vytvořit nový účet v režimu DIP, ale povinná 10letá lhůta se začne počítat od začátku.
 • Sankce za předčasný výběr si může účtovat také poskytovatel DIPu. Například společnosti Portu nebo Fondee nabízí účty v režimu DIP se sníženým poplatkem (0.5 % ročně namísto 1 % ročně). Pokud ale peníze vyberte předčasně, musíte poplatky zpětně doplatit do plné výše.

Předčasný výběr bez sankcí

Za určitých okolností je možné prostředky z DIPu vybrat předčasně, aniž by bylo nutné vracet daňové úspory:

 • Invalidita klienta – Pokud se klient dostane do invalidity III. stupně, může prostředky z DIP předčasně vybrat a nemusí vracet daňovou úsporu.
 • Úmrtí klienta – Pokud klient zemře, prostředky jdou do standardního dědického řízení. Dědic může peníze vybrat předčasně, aniž by musel zpětně vracet daňovou úsporu. V některých případech se ale nevyhne dědické dani (u amerických cenných papírů až 40 %).

Investiční produkty a výnosy

V rámci DIP můžete investovat do cenných papírů dle vlastního výběru nebo do přichystaných portfolií, která spravuje poskytovatel DIPu. Ať už si tedy chcete investice řídit sami nebo dáváte přednost pasivnímu přístupu, DIP vás omezovat nebude.

Obecně platí, že v rámci DIP můžete investovat do těchto produktů:

Konkrétní nabídka ale závisí na poskytovateli DIPu. Některé spolčenosti vám tedy zpřístupní pouze drahé podílové fondy, zatímco jiné společností nabízí akcie i nízkonákladová ETFka.

Portfolio můžete libovolně měnit

Své investice můžete měnit a upravovat, aniž by došlo k porušení podmínek DIP. Pokud se ale rozhodnete část investic rozprodat, peníze z prodeje musí zůstat na DIP. Můžete je nechat na účtu, můžete je znovu zainvestovat, ale nesmíte je vybrat.

Dejte si ale pozor na časté změny v portfoliu, protože při prodeji cenných papírů vám může vzniknou daňová povinnost. DIP je v tomto ohledu stejný jako běžný investiční účet. Pokud tedy nesplňujete časový nebo hodnotový test, musíte příjmy z prodeje cenných papírů zdanit.

Dividendy a úroky

Kapitálové příjmy (dividendy, úroky a jiné výnosy plynoucí z držby cenných papírů) se připisují přímo na DIP. Tyto peníze můžete zainvestovat, ale nesmíte je vybrat. Tím by došlo k porušení podmínek DIP.

Dividendy a úroky obdržíte zpravidla zdaněné, takže je nemusíte zahrnovat do daňového přiznání. Podmínky se ale mohou lišit, záleží na poskytovateli.

Pokud se chcete zdanění dividend vyhnout, doporučujeme investovat do akumulačních ETF fondů (označené zkratkou Acc.), které dividendy automaticky reinvestují. Opakem jsou potom distribuční fondy (zkratka Dist.), které dividendy naopak vyplácejí.

Jaké výnosy u DIP můžu očekávat?

Nejnižší výnosy lze očekávat od dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu. Výnosy u těchto instrumentů obvykle nepřesahují 3 % ročně, ale bývají relativně stabilní.

Atraktivnější výnosy poskytují akcie nebo akciové fondy. Jejich dlouhodobá výkonnost se pohybuje kolem 8 % ročně (index MSCI World), avšak za cenu vyšší volatility. Americké akcie mají dlouhodobou výkonnost dokonce 10 % ročně (index S&P 500 při reinvestování dividend).

Některé společnosti vám zpřístupní i burzovně obchodované cenné papíry vázané na kryptoměny (kryptoměnové ETP, ETN a ETF). Kryptoměny v minulosti dosahovaly ještě vyšších výnosů než akcie, ale fungují relativně krátce, jsou vysoce volatilní a jejich budoucnost je nejistá.

DIP a poplatky

Obecně platí, že DIP může být výrazně levnější než penzijní spoření. U penzijního spoření totiž platíte roční poplatek za správu (obvykle 1 % ročně) a výkonnostní poplatek (obvykle 15 % ze zisku). U DIPu to ale může být třeba jen 0.5 % ročně.

Malou nevýhodou je, že každý poskytovatel DIPu má poplatky nastavené trochu jinak. Odhadnout celkové roční náklady nebo porovnat jednotlivé nabídky je tedy obtížnější. Nejčastěji se setkáte s těmito variantami:

 • Jeden poplatek za všechno – Poskytovatel si účtuje pouze manažerský poplatek. Tato varianta je nejpřehlednější.
 • Poplatky za jednotlivé úkony – Poskytovatel si účtuje poplatky za nákupy, prodeje a případně uložení cenných papírů. Manažerský poplatek neplatíte. Tato varianta je méně přehledná, ale při správné optimalizaci může být nejlevnější.
 • Poplatky dle podílových fondů – Společnosti, které v rámci DIP nabízí pouze podílové fondy, si žádné speciální poplatky neúčtují. Klienti ale musí platit poplatky podílových fondů, které jsou obvykle vysoké. Tato varianta bývá nejdražší a může být nákladnější než klasické penzijko.
Režim poplatků Poskytovatelé Typické poplatky*
Jeden poplatek za všechno Portu
Fondee
Manažerský poplatek: 0.7 % ročně
Poplatky za jednotlivé úkony Fio
Patra
Raiffeisen Bank
Nákup nebo prodej CP: 0 až 1 %
Uložení CP: 0 až 0.5 % ročně
Poplatky dle podílových fondů Conseq
ČSOB
Investika
Vstupní poplatek: 2 až 5 %
Manažerský poplatek: 1 až 3 % ročně

*orientační hodnoty, nabídky jednotlivých poskytovatelů se mohou lišit

Vyplatí se DIP?

Odkládání a investování peněz na stáří má určitě smysl. Jak si ale za okamžik ukážeme, DIP se vyplatí jen za specifických podmínek.

DIP dává smysl za předpokladu, že budete využívat daňové odpočty nebo pobírat příspěvky od zaměstnavatele. Musíte si ale pohlídat poplatky!

DIP je dlouhodobý závazek, protože k naspořeným penězům se dostanete nejdříve v 60 letech. Pokud byste peníze vybrali dříve, ztratíte veškeré daňové úspory za posledních 10 let. Dá se tedy očekávat, že většina investorů chce podmínky splnit a budou DIP držet dlouhodobě.

Významnou roli při dlouhodobém investování hrají průběžné poplatky – například roční poplatek za správu. Z počátku jsou tyto poplatky nenápadné, ale jak hodnota naspořených peněz poroste, vliv poplatků bude stále větší. Nakonec vám poplatky mohou „požírat“ více peněz, než kolik ušetříte díky daňovým úsporám.

Než se tedy rozhodnete DIP založit, doporučujeme udělat alespoň základní kalkulaci výnosů, nákladů a úspor (viz níže). Jen tak zjistíte, zda je pro vás DIP opravdu výhodný.

Jaké jsou alternativy?

Doplňkové penzijní spoření

Pokud nechcete příliš riskovat (očekávaný výnos do 4 % ročně) a výběr plánujete za méně než 20 let, pak byste měli zvážit Doplňkové penzijní spoření (penzijko).

Penzijko je státem podporovaný produkt, který nabízí stejné daňové výhody jako DIP. V rámci DPS ale můžete dostávat i příspěvky od státu, maximálně však 340 Kč měsíčně. Nevýhodou jsou ovšem vyšší poplatky a omezené možnosti investování.

Klasický investiční účet

Pokud plánujete investovat dlouhodobě (alespoň 20 let) a nebojíte se podstoupit vyšší riziko (očekávané výnosy alespoň 5 %), výhodnější metodou může být nákup cenných papírů přes klasický investiční účet. Nezískáte sice žádné daňové výhody ani žádné příspěvky, ale můžete ušetřit na poplatcích. Z dlouhodobého hlediska může být úspora tak zásadní, že překoná veškeré výhody penzijka nebo DIPu.

Investování přes brokera je složitější, protože investiční portfolio si musíte spravovat sami. Můžete ale hodně ušetřit. Například broker XTB si neúčtuje žádné poplatky za nákup, prodej ani uložení cenných papírů (akcií nebo ETF fondů).

Jednotlivé metody lze samozřejmě kombinovat. Můžete si vytvořit například penzijko kvůli státnímu příspěvku, DIP pro příspěvky od zaměstnavatele a souběžně nakupovat ETF fondy přes klasický investiční účet.

Srovnání – DIP / penzijko / investiční účet

DPS DIP 1 Klasický investiční účet 2
Průběžné poplatky 1 % ročně 0.7 % ročně 3 0.2 % ročně 3
Poplatek ze zisku 15 % 0 % 0 %
Vklad klienta 1 500 Kč měsíčně 1 500 Kč měsíčně 1 500 Kč měsíčně
Možná daňová úspora 0 Kč ročně až 2 700 Kč ročně NELZE
Připsaný vklad 1 800 Kč měsíčně
= váš vklad + státní příspěvek 20 %
1 500 Kč měsíčně 1 492 Kč měsíčně
= vklad – poplatek 0.5 % za převod měn
Vývoj investic při průměrném výnosu 8 % ročně
Po 5 letech 123 000 Kč 106 000 Kč 107 000 Kč
Po 10 letech 283 000 Kč 254 000 Kč 260 000 Kč
Po 15 letech 495 000 Kč 464 000 Kč 482 000 Kč
Po 20 letech 776 000 Kč 763 000 Kč 806 000 Kč
Po 25 letech 1 146 000 Kč 1 186 000 Kč 1 277 000 Kč
Po 30 letech 1 635 000 Kč 1 787 000 Kč 1 962 000 Kč
Po 35 letech 2 282 000 Kč 2 639 000 Kč
+ daňová úspora až 94 500 Kč
2 959 000 Kč

1 podmínky u společností Portu nebo Fondee
2 podmínky u společnosti XTB
3 zahrnuje poplatek ETF fondů ve výši 0.2 % ročně

Dlouhodobý investiční produkt – časté dotazy

Co je to Dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

DIP je investiční účet ve speciálním daňovém režimu, který má lidem pomoci s finančním zajištěním na stáří. Stát DIP podporuje formou daňových úlev.

Jak funguje Dlouhodobý investiční produkt (DIP)?

Nejprve si vytvoříte investiční účet v režimu DIP, na který pak budete posílat libovolné finanční částky.

Vložené peníze můžete zainvestovat do přichystaných strategií nebo do cenných papírů dle vlastního výběru. Portfolio můžete libovolně měnit a peníze můžete kdykoliv vybrat. Pokud ale nechcete přijít o daňové výhody, které DIP nabízí, nesmíte peníze vybrat dříve než v 60 letech a dříve než 10 let od založení smlouvy.

Po odchodu do penze vám peníze z DIPu poslouží jako přilepšení ke starobnímu důchodu. Naspořenou částku pak můžete vybrat jednorázově nebo postupně čerpat.

Jaké má DIP výhody?

 • Větší volnost – V rámci DIP můžete investovat do cenných papírů dle vlastního výběru (akcie, ETF, podílové fondy, dluhopisy…) nebo do přichystaných strategií, které spravuje poskytovatel DIPu. Peníze můžete posílat pravidelně i nepravidelně.
 • Příspěvky zaměstnavatele – Příspěvky od zaměstnavatele do výše 50 000 Kč ročně jsou osvobozené od zdravotního i sociálního pojištění a od daně z příjmů. Poskytování příspěvků je tedy pro zaměstnavatele i zaměstnance finančně výhodnější než navyšování mzdy.
 • Možnost daňového zvýhodnění – Peníze, které budete posílat na DIP, si můžete odečíst od základu daně. Odečíst si můžete až 48 000 Kč, což při 15% zdanění znamená úsporu 7 200 Kč ročně. Příspěvky zaměstnavatele ani kapitálové výnosy (dividendy, úroky) „do daní“ zahrnou nelze.
 • Všechno probíhá online – Založení účtu, vklady peněz, investování i případné výběry se vyřizují online, přes mobilní nebo webovou aplikaci. Je to rychlé, pohodlné a nemusíte nikam chodit.

Jaké má DIP nevýhody?

 • Dlouhodobý závazek – Peníze z DIP můžete vybrat nejdříve v 60 letech, přičemž doba investování musí být alespoň 10 let. Pokud prostředky z DIPu (nebo jejich část) vyberete předčasně, musíte vrátit všechny peníze, které jste díky daňovým úlevám ušetřili za posledních 10 let.
 • Bez státního příspěvku – Zatímco u penzijka můžete dostávat státní příspěvky (až 340 Kč měsíčně), u DIPu tato možnost není. Stát podporuje DIP pouze formou daňových výhod.
 • Riziko legislativních změn – Z příkladu penzijního spoření víme, že podmínky státem podporovaných produktů se mohou v čase měnit. Současné výhody DIPu za pár let už platit nemusí.
 • Příjmy musíte danit – Prodeje cenných papírů a dividendy v rámci DIP měly být původně osvobozené od daně z příjmů. Poslanci ale tento návrh zatrhli, takže veškeré příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z kapitálových výnosů se musí danit. Platí stejná pravidla jako u klasického investičního účtu.

Mohu využívat více DIPů současně?

Ano, používat můžete i více účtů v režimu DIP od různých společností. Limity pro daňové výhody jsou ale souhrnné pro všechny účty dohromady, nikoliv pro každý účet zvlášť.

Využívání více DIPů současně může mít praktické výhody. Jednak kvůli diverzifikaci (nespoléháte pouze na jednu firmu) a jednak pro případ, kdybyste potřebovali peníze z DIP předčasně vybrat. Pokud totiž máte více DIPů a jeden ukončíte, ztratíte jen část daňových výhod. Ostatní účty poběží beze změny dál.

Souběžně s DIPem můžete využívat i další státem podporované produkty zajištění na stáří (penzijko nebo životko).

Mohu do režimu DIP převést existující portfolio?

Některé společnosti to umožňují, jiné ne. Záleží tedy na poskytovateli, u kterého máte portfolio vedené.

Obecně se ale takový krok nevyplatí, protože nepřináší žádné velké výhody. Naopak si omezíte přístup k penězům, protože prostředky z DIP lze vybrat nejdříve v 60 letech.

Mohu změnit poskytovatele DIP?

Ano, své portfolio v režimu DIP můžete přesunout k jinému poskytovateli. Postup je ale složitější a musíte dodržet několik pravidel.

 • Přesunout lze pouze celé portfolio. Převod části portfolia se považuje za předčasný výběr.
 • Pokud máte v portfoliu produkty, které nový poskytovatel nenabízí, existuje jednoduché řešení. Investiční nástroje můžete rozprodat a převést pouze peněžní prostředky. Žádné peníze ale nesmíte vybrat. Myslete také na to, že prodejem cenných papírů vám může vzniknout daňová povinnost.
 • Pokud portfolio převedete k jinému poskytovateli, 10letá lhůta potřebná pro výběr prostředků se začne počítat od nuly. Převodem totiž starý DIP zanikne a vznikne nový DIP.
 • Konkrétní podmínky stanoví poskytovatel DIPu.

Které společnosti nabízí DIP?

DIP mohou nabízet regulované finanční instituce, které jsou zapsané v seznamu poskytovatelů dlouhodobého investičního produktu (viz evidence ČNB, sekce Základní seznamy). Jsou to především banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry (brokeři) nebo investiční společnosti.

Zdroje
https://www.mfcr.cz/cs/financni-trh/ochrana-spotrebitele/aktuality/2024/dlouhodoby-investicni-produkt-a-danova-podpora-pro-54732
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-tajemny-dip-co-je-dobre-vedet-o-novem-zpusobu-zajisteni-na-duchod-243710

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.

Diskuze

 • nic
  2.4.2024 10:51
  nic
  Autor

  Myslím, že u té daňové úspory je to dost zavádějící informace, protože nezapočítáváte 1700 Kč měsíčně, které je potřeba dát navíc, aby se limit 48000 začal počítat…
  ===
  48 000 Kč (nebo více)
  4 000 Kč měsíčně (nebo více) 48 000 Kč 7 200 Kč

  • InvestPlus
   2.4.2024 19:16
   Autor

   Do daňového odpočtu můžete zahrnout všechny vlastní vklady, na které se nevztahuje státní příspěvek (maximálně však 48 000 Kč ročně). V případě DIPu žádné státní příspěvky nejsou, takže do daňového odpočtu můžete zahrnout i drobné částky. I kdybyste za celý rok na DIP poslali jen stokorunu, můžete ji do daní započítat. To, co popisujete, je případ DPS (penzijka). Tam lze opravdu do daňového odpočtu zahrnout pouze část vkladu nad 1 700 Kč měsíčně. Vklady do 1 700 Kč měsíčně započítat nelze, protože na ně budete dostávat státní příspěvky.

 • ?Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

  Vložit komentář