Co je daňový ráj?

Daňový ráj (anglicky tax haven, daňový přístav či útočiště) je označení pro státy s příznivým daňovým prostředím. Jedná se o země či nezávislá území, kde je sazba daně buď velmi nízká nebo dokonce nulová.

Výhodou daňových rájů je kromě nízké či nulové daně z příjmu také anonymita, snížení provozních nákladů a celkové omezení zákonných povinností.

Společnosti v daňových rájích (tzv. offshore společnosti) získávají kromě nízkého zdanění také další daňové výhody, například osvobození od cla při dovozu investičního majetku, většinou nezbytného pro podnikání (automobily, kancelářská technika a zařízení). Cílem je přilákat zahraniční kapitál a vytvořit z příslušné země významné finanční a hospodářské centrum.

Daňovými ráji jsou většinou země s malou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, které však vykazují vysoké ekonomické výkony. Počet založených společností v některých daňových rájích dokonce převyšuje počet obyvatel. Příkladem daňových rájů jsou například Seychely, Kypr či Bermudy.

Index daňových rájů hodnotí, jak jednotlivé jurisdikce umožňují nadnárodním společnostem obcházet daň z příjmů právnických osob. Cílem je upozornit na tyto daňové ráje a vytvořit tlak na zamezení soupeření států a zneužívání korporátní daně jako nástroje zahraniční politiky.

Offshore společnosti jsou hojně využívány v oblasti mezinárodního obchodu, poskytování poradenských služeb, reklamy a dalších aktivit.

Zdroj
https://www.investopedia.com/terms/o/offshore.asp
https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%BD_r%C3%A1j

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.