Co je W-8BEN?

Formulář W-8BEN je formulář, který lze vyplnit, jste-li občanem nebo rezidentem České republiky a máte příjem ze zdrojů v USA, který je zdanitelný v USA. Tento formulář Vám umožňuje uplatnit nižší sazbu daně podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a USA.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění totiž obsahuje ujednání, které říká, že pokud máte příjem z USA (např. dividendy, úroky nebo licenční poplatky), můžete platit nižší daň v USA než obvykle. Obdržíte-li tak například dividendy od americké společnosti, zaplatíte jen 15 % daň namísto 30 %.

Formulář W-8BEN se skládá ze dvou částí. V části I uvedete své osobní údaje, jako je jméno, adresa, stát rezidence a daňové identifikační číslo. Pokud nemáte americké daňové identifikační číslo (TIN), můžete použít své české daňové identifikační číslo (DIČ). V části II uvedete, na jaké typy příjmů se Vám vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění a jaká je maximální sazba daně, kterou můžete platit. Například, pokud máte příjem z dividend, uvedete článek 10 smlouvy a sazbu 15 %. Pokud máte příjem z úroků, uvedete článek 11 smlouvy a sazbu 10 %. Pokud máte příjem z licenčních poplatků, uvedete článek 12 smlouvy a sazbu 10 %.

Formulář W-8BEN platí tři roky od data jeho podpisu. Pokud se změní některý z Vašich údajů, jako je adresa nebo stát rezidence, musíte vyplnit nový formulář W-8BEN.

Zdroj
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.