Co je GFOCP?

GFOCP (tj. Garanční fond obchodníků s cennými papíry) je finanční instituce v České republice, která zajišťuje ochranu klientů obchodníků s cennými papíry. Fond byl založen v roce 2001 na základě zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, který vycházel ze závazné směrnice Evropské unie 97/9 EU.

Účel a funkce

Hlavním účelem GFOCP je vyplácet částečné náhrady zákazníkům obchodníků s cennými papíry v situacích, kdy obchodníci nejsou schopni plnit své závazky vůči svým zákazníkům. GFOCP není státním fondem ani správním orgánem. Jeho činnost je financována prostřednictvím příspěvků od obchodníků s cennými papíry.

Struktura a řízení

GFOCP je řízen pětičlennou správní radou, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr financí. Členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let a mohou být jmenováni i opakovaně.

Příspěvky a hospodaření

Příspěvky do GFOCP jsou povinné pro všechny obchodníky s cennými papíry v České republice, s výjimkou těch, kteří jsou účastníky záručního systému v jiném členském státě EU. Výše příspěvku je stanovena jako 2% z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby obchodníka za poslední kalendářní rok.

Náhrady klientům

V případě, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky, GFOCP poskytuje náhradu za 90% nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR.

Zdroj
https://www.gfo.cz/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.