Co je GSFT?

GSFT (tj. Garanční systém finančního trhu) je instituce zřízená zákonem, která zajišťuje správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice.

Historie
Garanční systém byl založen 29. prosince 1994 a původně fungoval pod názvem Fond pojištění vkladů. Od 1. ledna 2016 došlo ke změně na současný Garanční systém finančního trhu.

Charakteristika systému
GSFT je zvláštní osobou veřejného práva, která spravuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize. V případě krachu banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny zajišťuje výplatu náhrad za vklady klientům.

Organizační struktura
Garanční systém má sídlo v Praze a jeho klíčovými lidmi jsou Mgr. Ing. Tomáš Müller, předseda správní rady a Ing. Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka.

Fond pojištění vkladů
Do Fondu pojištění vkladů povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny v ČR. Fond pokrývá 100 % vkladů až do výše 100 000 eur a ve výjimečných případech i vyšší náhrady.

Fond pro řešení krize
Fond pro řešení krize byl vytvořen v roce 2016 a je součástí Garančního systému. Jeho úkolem je řešení finančních krizí a ochrana klientů finančních institucí.

Současná role a význam
GSFT spolupracuje s Českou národní bankou (ČNB) a Ministerstvem financí jako součást záchranné finanční sítě, aby občané a firmy nemuseli mít obavy o své úspory v případě finančních potíží bankovních institucí.

Zdroj
https://www.garancnisystem.cz/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.