Co je swap?

Swap je druh derivátu, který umožňuje dvěma stranám vyměnit si mezi sebou peněžní toky nebo jiné finanční instrumenty na základě dohodnutého nominálního principu. Swap se používá k zajištění proti riziku změny úrokových sazeb, měnových kurzů, cen komodit nebo indexů. Swap se také může použít k spekulaci na očekávaný vývoj těchto veličin.

Swap se skládá ze dvou částí, které se nazývají nohy swapu. Jedna noha je obvykle fixní, což znamená, že má pevně stanovenou úrokovou sazbu, měnový kurz, cenu komodity nebo index. Druhá noha je variabilní, což znamená, že se mění podle aktuálního stavu trhu. Například v úrokovém swapu si dvě strany vyměňují úroky z dluhopisů nebo půjček s různými úrokovými sazbami. Jedna strana platí fixní úrok a druhá strana platí variabilní úrok, který je odvozen od nějakého referenčního úroku, jako je například LIBOR.

Swap se uzavírá mezi dvěma stranami na určitou dobu, která se nazývá splatnost swapu. Během této doby si strany pravidelně posílají peněžní toky podle dohodnutých podmínek. Na konci splatnosti swapu se nominální princip obvykle nevrací zpět. Swap se neobchoduje na burze, ale na mimoburzovním trhu mezi společnostmi nebo finančními institucemi. Swap je možné přizpůsobit potřebám obou stran prostřednictvím klauzulí / podmínek.

Zdroj
https://cs.wikipedia.org/
https://www.investopedia.com/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.