Aktualizováno

Metoda PRICE ACTION: Návod, jak úspěšně používat tuto strategii v praxi

V tomto článku si představíme obchodní techniku zvanou price action neboli obchodování z čistého grafu. Bez zbytečných složitostí si názorně ukážeme, co je to price action, jak tato metoda funguje a proč by měl obchodník tuto strategii využít.

Co je metoda price action?

Metoda Price action spočívá v analýze ceny obchodního instrumentu, a ačkoliv je relativně jednoduchá, je opravdu účinná.

Price action je jedna z nejčastěji používaných obchodních technik na finančních trzích. Je použitelná pro krátkodobé i dlouhodobé obchodní pozice, pro všechny instrumenty a prakticky u všech brokerů. Metoda price action vychází z předpokladu, že všechny důležité informace pro určení budoucího vývoje trhu jsou obsaženy v ceně samotné. Jinými slovy se tedy jedná o sledování čistého cenového grafu a vyhledávání různých formací, u kterých dokážete předpovědět budoucí vývoj.

Smyslem této metody je analýza historického vývoje ceny, na základě které lze lépe předpovídat budoucí vývoj. Základem price action je znalost a studium cenových svíček, které obsahují informace o minimech a maximech za daný časový interval včetně otevírací a zavírací ceny. Skutečnost, že téměř všichni brokeři dnes poskytují platformy se svíčkovými grafy, jen dokazuje význam a popularitu price action.

V jednoduchosti je síla

Schopnost číst v cenovém grafu je alfou a omegou celé metody. Pokud to umíte, tak nepotřebujete desítky technických indikátorů a ukazatelů. Vystačí vám pár grafických nástrojů pro zakreslení křivek do grafu. A to dnes umožňuje prakticky každá obchodní platforma.

Ve srovnání s komplexními obchodními strategiemi se analýza price action může zdát příliš primitivní. Jenže všechny komplexní strategie vychází primárně z cenové analýzy. Práce s čistým grafem má navíc jednu velkou výhodu. Vaše pozornost je zaměřena tam, kde má být. Nerozptylují vás žádné ukazatele ani indikátory, které mnohdy jen zrcadlí to, co cenový graf jasně ukazuje.

Základy price action: Cenové svíčky

Jak už bylo uvedeno, základem techniky price action je čistý svíčkový graf. Tento typ grafu je mezi obchodníky velmi populární. Je dokonce populárnější, než klasický liniový graf. Svíčkový graf je tvořen jednotlivými svíčkami, které na sebe navazují. Nejčastěji se používá kombinace červených a zelených svíček, kde červená značí klesající trh a zelená rostoucí trh. Setkat se ale můžete také s jinými barevnými variantami.

Cenové svíčky

Cenové svíčky

Každá svíčka v grafu představuje vývoj ceny za určité časové období. Pokud si obchodník zvolí například časový rámec H1, tak každá svíčka bude představovat vývoj ceny za 1 hodinu. Změnou časového rámce se výrazně změní podoba grafu a odhalí například odlišné cenové trendy. Obecně by měl obchodník přizpůsobit časový rámec svému stylu obchodování, takže pro krátkodobé transakce jsou vhodnější krátké časové rámce a naopak. Profesionálové ovšem využívají více časových rámců, aby získali komplexní přehled o situaci na trhu.

Informace, které obsahuje svíčkový graf:

  • Otevírací cena (open) – otevírací hodnota pro daný časový rámec
  • Zavírací cena (close) – uzavírací cena pro daný časový rámec
  • Maximum (high) – maximální cena v daném časovém rámci
  • Minimum (low) – minimální cena v daném časovém rámci

Další informace vám prozradí velikost těla svíčky a velikost horního a dolního knotu (tzv. stíny). Malé svíčky znamenají relativně klidný trh, velké svíčky naopak upozorňují na vysokou volatilitu. Je-li tělo svíčky velké oproti knotům, pak poukazuje na silný rostoucí nebo klesající trend. Na stejném principu jako svíčkové grafy fungují také sloupcové grafy (barchart).

Na první pohled se může zdát, že svíčkový graf nemá žádnou praktickou výhodu. Z každého časového rámce totiž zachová pouze čtyři hodnoty a zbytek bez užitku vypustí. Jedna svíčka tedy může představovat nespočet možných situací. Jenže právě to dělá svíčkové grafy tak unikátními. Umožní vám totiž najít podobnost tam, kde liniové grafy vypadají odlišně, byť se trh vyvíjí stejným způsobem.

Základy price action: Trendové linie

Při práci s čistým cenovým grafem se neobejdete bez schopnosti vyhledávat trendové linie. Trendová linie vznikne spojením dvou swingových svíček, jejichž maximum (respektive minimum) je větší, než maxima (respektive minima) okolních svíček. Pojem swingové svíčky označuje skutečnost, že u nich došlo k obrácení trendu na trhu. Pro snadnější pochopení si ukážeme příklad z praxe.

Metoda price action: TRENDOVÉ ČÁRY

Metoda price action: TRENDOVÉ ČÁRY

V grafu můžete najít trendové čáry rostoucí a klesající. Trendová čára rostoucí vzniká spojením dvou lokálních minim, přičemž druhé minimum musí být vyšší než první. Obdobně klesající trend je přímka, která vznikne spojením dvou lokálních maxim, kde druhé maximum je nižší než první. První dotyk (test) trendové čáry považuje mnoho zkušených obchodníku za ideální okamžik pro otevření obchodní pozice. U dalších dotyků už pravděpodobnost úspěchu klesá. Pokud cena trendovou linii protne, může dojít k otočení trendu. Zákonitosti trendů blíže popisuje například Dowova teorie.

Support a rezistence

Každý, kdo se alespoň okrajově zabýval technickou analýzou, se jistě setkal s pojmy support a rezistence. Velice zjednodušeně lze support vysvětlit jako cenovou hladinu, u které se očekává obrat klesajícího trendu. Je to tedy cena, pod kterou by neměla hodnota aktiva klesnout. Důvodem je velké množství nakupujících obchodníků, pro které se stane aktivum při dané ceně atraktivní. Opakem je rezistence neboli cenová hladina, na které se očekává zastavení růstu ceny a obrat do klesajícího trendu. Rezistenci lze zdůvodnit tím, že pro obchodníky se při určité ceně stane aktivum předražené, odmítají jej kupovat, a naopak jej hromadně prodávají.

Pro stanovení hladiny supportu nebo rezistence existuje mnoho metod. Tou nejjednodušší je předpoklad, že cena neprotne nějaké celé nebo zaokrouhlené číslo. Například že kurz amerického dolaru nepřekoná 25 korun. Složitější metody často využívají trendových linií a různých technických indikátorů.

Svíčkové a cenové formace (price action pattern)

Na závěr se ještě stručně zastavíme u cenových a svíčkových formací (tzv. price action patterns). Na burze obchodují různí lidé s různými zkušenostmi, avšak v jejich chování a rozhodování lze vyhledat určité vzorce. Právě toho využívají obchodníci, kteří vyhledávají různé cenové formace, což jsou opakující se obrazce v grafu. Formace se dělí na trendové a obratové, podle toho, co indikují. Jakmile se nějaký známý obrazec začne tvořit, může obchodník odhadnout budoucí vývoj. Svíčkové formace jsou ovšem rozsáhlé téma, které vydá na nejednu kapitolu. Určitě se ale vyplatí touto problematikou zabývat.

Ať už obchodujete forex, CFD nebo třeba kryptoměny, price action je základem. Do jisté míry je tato metoda ovšem subjektivní, protože každý obchodník analyzuje graf podle svého úsudku. Už z toho důvodu je důležité začít opatrně a každou obchodní strategii nejprve testovat. Informace z grafu totiž každý interpretuje jinak a je dobré mít jistotu, že vaše interpretace je ta správná. Skvělým pomocníkem může být testovací demo účet, který funguje obdobně jako reálný účet, ovšem s virtuálním vkladem a bez rizika.

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Portál InvestPlus.cz je určen výhradně ke studijním účelům. Obsažené informace nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Minulá výkonnost jednotlivých titulů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Finanční služby, které jsou promovány na této stránce, nesou vysokou míru rizika a mohou vyústit ve ztrátu vašich finančních prostředků. Nikdy byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit.

Diskuze, zkušenosti

?Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

Vložit komentář