ROPA WTI Cena ropy, online graf, aktuální a historický vývoj kurzu ropy wti, predikce

Ropa cena

83.14

USD
Kurz v CZK

1971.25

CZK
Změna 24H

0.50%


USD

Byť se na komoditním trhu obchodují desítky titulů, málokterý z nich je tak populární jako ropa. Právě ropa měla velký vliv na rozvoj automobilového průmyslu, výrobu umělých hmot nebo na chemický průmysl. A tato odvětví jsou na ropě závislá dodnes.

Ropa se někdy označuje také jako surová nafta nebo černé zlato. V anglicky mluvících zemích se používá označení crude oil. Český název je odvozen z polštiny a v překladu znamená „hnis“.

Co je to Ropa?

Ropa

Ropa

Ropa je hořlavá kapalina hnědé barvy, která je tvořena směsí uhlovodíkových řetězců. Podle současných poznatků ropa vznikla před miliony let z odumřelých těl drobných živočichů a mořských mikroorganismů.

Ropa bývá často skloňována v souvislosti s životním prostředím. A není se čemu divit. Denní produkce i spotřeba ropy se pohybuje kolem 90 milionů barelů. Při současné nehospodárné těžbě by světové zásoby ropy vystačily přibližně na 50 let. Pravdou sice je, že ropa neustále vzniká, ale proces vzniku trvá miliony let, a proto se ropa řadí mezi neobnovitelné zdroje.

Kromě nehospodárného přístupu jsou problémem také úniky ropy při těžbě a transport. Při těžbě uniká do oceánů množství ropy, což má rozsáhlé a nevratné následky. Uniklá ropa ohrožuje celý potravní řetězec, znečišťuje pobřeží a znehodnocuje zdroje pitné vody. Další hrozbou jsou ekologické katastrofy jako třeba opakující se havárie ropných tankerů. Přeprava ropy je ovšem kvůli obrovské spotřebě sama o sobě ekologickým problémem.

U 77% účtů retailových investorů došlo ke vzniku finanční ztráty.

Těžba a zpracování

Ropná plošina pro těžbu na moři

Ropná plošina pro těžbu na moři

Ložiska ropy se nachází v horních vrstvách zemské kůry v hloubce stovek metrů až několika kilometrů. Při těžbě se ropa buď čerpá pomocí pumpy, nebo vlivem přetlaku sama vyvěrá na povrch. Spolu s ropou se často vyskytuje i zemní plyn. Nejtěžší ropy (tzv. ropné písky) nelze těžit pomocí vrtů a musí se dolovat. Za zmínku stojí i to, že dnešní technologie umožňují vyrábět ropu z plastového odpadu.

S roční spotřebou přes 7 miliard barelů ročně je největším odběratelem ropy USA. Za USA následuje Japonsko a Čína, každý se spotřebou dvě miliardy barelů ročně. Kolem miliardy barelů ročně spotřebuje Německo, Rusko, Brazílie a Kanada. Největší zásoby ropy má podle průzkumů Venezuela. Hlavními producenty jsou ale Saúdská Arábie, Rusko a USA. Významný podíl na světové těžbě má také Čína, Kanada, Mexiko nebo Írán. Z Evropských států disponuje ropným nerostným bohatstvím především Norsko.

Využití

Žádná jiná komodita nemá tak široké uplatnění jako ropa. S tím souvisí také obrovská poptávka a spotřeba. Na ropě stojí celý petrochemický průmysl, který mimo jiné produkuje aromáty, syntetické alkoholy, amoniak, čpavek, nebo etylén. Ropa je základní surovinou pro některé pesticidy, léky a především pro výrobu plastů. Ropa se dál využívá na výrobu asfaltu, topných olejů, rozpouštědel nebo třeba pro motorové a průmyslové oleje.

Významným odběratelem ropy je dopravní průmysl, kde se z ropy vyrábí nafta, benzín a letecké pohonné hmoty. Je tedy logické, že případný přechod na elektromobily nebo jiné alternativně poháněné dopravní prostředky by s cenou ropy výrazně zacloumalo.

Druhy ropy

Ropa se podle hustoty dělí na lehkou (light), střední (intermediate) a těžkou (heavy). Dále se rozlišuje ropa sladká (sweet; nízký obsah síry) nebo kyselá (sour; obsah síry nad 0,5 %). Kyselá ropa vyžaduje složitější úpravy, aby splnila současné standardy, a tudíž bývá i levnější. Kvalitu a vlastnosti ropy obvykle určuje oblast těžby. Právě kvůli rozdílné kvalitě se na komoditní burze obchoduje hned několik druhů ropy za odlišné ceny.

V Evropě a v Americe mají zásadní význam dva druhy ropy: WTI a Brent. Brent označuje směsnou ropu pocházející z ropných ložisek v Severním moři. Naproti tomu WTI je označení lehké ropy těžené na americkém kontinentu. Kromě WTI a Brent ropy se můžete setkat také s ropou dubajskou, ománskou atd.

WTI ropa

WTI je zkratkou West Texas Intermediate, což se volně překládá jako západotexaská ropa.  Jedná se o lehkou ropu těženou v Americe. Ropa má nižší obsah síry (pouze 0,24 %), takže se považuje za kvalitní sladkou ropu. Kvalitní v tom slova smyslu, že její zpracování je oproti ostatním druhům ropy relativně snadné a levné.

Cena ropy WTI vykazuje vysokou korelaci s cenou ropy Brent, nicméně od roku 2011 se ceny začaly znatelně rozcházet. Důvodem byl nárůst zásob ropy WTI. Během kolapsu cen ropy v roce 2016 se rozdíl cen ale snížil. Zajímavé je, že dnes se ropa WTI obchoduje o něco levněji, než méně kvalitní ropa Brent. Tato nelogická odchylka je dána nerovnoměrnou nabídkou a poptávkou. Produkce ropy Brent totiž v posledních letech klesá, zatímco ropy WTI se těží stále víc. Ropa Brent se zdražuje také kvůli nestabilní geopolitické situaci.

Obchodování s ropou na burze

WTI Ropa se obchoduje přes futures kontrakty na newyorské burze. Jedná se o nejvíce obchodované kontrakty na ropu vůbec. Futures kontrakt je smlouva o nákupu nebo prodeji určitého množství ropy za určitou dobu. Dodavatelé ropy tyto kontrakty prodávají, pokud si chtějí zajistit aktuální cenu ropy i do budoucna. Odběratelé ropy naopak nakupují kontrakty, pokud se obávají, že cena v budoucnu poroste.

Základní jednotkou objemu při měření ropy je 1 barel, který odpovídá necelým 160 litrům v metrickém systému. Hmotnost jednoho barelu závisí na hustotě ropy a pohybuje se od 97 kilogramů (lehké ropy s nízkou hustotou) až do 160 kg (těžké ropy s vysokou hustotou). Každý kontrakt má hodnotu 1000 barelů ropy.

Alternativou k futures kontraktům jsou CFD kontrakty. Tyto kontrakty neslouží k nákupu nebo k prodeji komodity jako takové, ale pro spekulování o její ceně. Kontrakt koupíte u CFD brokerů a ti jej od vás kdykoliv zase odkoupí. A jelikož kontrakt mění cenu podle skutečné ropy, tak můžete nákupem a prodejem vydělat, ale také prodělat.

Přehled ověřených CFD brokerů, u kterých lze obchodovat komodity:
ZPŮSOB ŘAZENÍ
1

XTB

Broker roku
95
Měna účtu
CZK, USD, EUR
Minimální vklad
0 Kč ($0)
CFD v nabídce
2 000+
Čeština
ANO
Demo účet
ANO

Výhody / nevýhody

 • Licencovaný broker
 • Nabízí akcie, ETF a CFD
 • Nízké nebo nulové poplatky
 • Zlomkové akcie (investice od €1)
 • Podporuje češtinu a platby v CZK
 • Poplatek za výběry pod 3 000 Kč
 • Vyšší zdanění českých dividend
Recenze
Vyzkoušet XTB
4000+ našich čtenářů si vybralo XTB
Služba CFD. 76% ztrácí peníze
2

eToro

90
Měna účtu
USD
Minimální vklad
$100
CFD v nabídce
5 000+
Čeština
Částečně
Demo účet
ANO

Výhody / nevýhody

 • Licencovaný broker
 • Nabízí akcie, ETF, krypto a CFD
 • Reálné akcie a ETF bez poplatků
 • Zlomkové akcie (investice od $10)
 • Kopírování ostatních obchodníků
 • Čeština není kompletní
 • Účet je vedený v dolarech
 • Nepodporuje výběry v CZK
 • Složité výběry kryptoměn
Recenze
Vyzkoušet eToro
2000+ našich čtenářů si vybralo eToro
Služba CFD. 51% ztrácí peníze
Měna účtu
CZK, EUR
Minimální vklad
30 Kč (€1)
CFD v nabídce
9 000+
Čeština
ANO
Demo účet
ANO

Výhody / nevýhody

 • Licencovaný broker
 • Nabízí akcie, ETF a CFD
 • Reálné akcie a ETF bez poplatků
 • Zlomkové akcie (investice od 25 Kč)
 • Podporuje češtinu a platby v CZK
 • Vyšší swapy u některých CFDs
 • Nenabízí české akcie
 • Akcie nelze převést k jinému brokerovi
Recenze
Služba CFD. 68% ztrácí peníze

Technická analýza – výhled

Technická analýza je metoda, pomocí které se obchodníci snaží odhadnout budoucí vývoj ceny. Metoda je založena na posuzování cenového grafu a technických indikátorů. Základní analýzu pro ropu WTI poskytuje například nástroj technické analýzy od TradingView.

Nástroj v reálném čase analyzuje desítky indikátorů včetně klouzavých průměrů, oscilátorů a pivotů. Pomocí nich se vypočítá výsledná prognóza pro zvolený časový rámec, který můžete měnit v rozsahu 1 minuta až 1 měsíc. Očekávaný vývoj ukazuje ručička indikátoru, přičemž modrá oblast predikuje růst ceny (Buy), zatímco červená zóna varuje před možným propadem (Sell).

Ropa WTI: cena (kurz)

Komodita Cena Kurz v CZK Změna
Ropa 83.14 USD 1971.25 CZK 0.50%

Aktualizace: 20. 4. 2024
Co ovlivňuje cenu ropy
Ropa WTI - historický vývoj ceny

Ropa WTI – historický vývoj ceny

Cenu ropy formuje kromě nabídky a poptávky několik dalších faktorů. Jedná se například o zásoby ropy, o kterých jednou týdně informuje organizace EIA. Platí jednoduchá úměra, podle které s rostoucími zásobami klesá cena a naopak. Zpráva EIA obsahuje i další indikátory jako je třeba změna poptávky po ropných produktech, množství zpracovávané ropy, využití produkované ropy nebo import ropy. Schopnost hýbat trhem mají také reporty organizace OPEC, která mimo jiné upravuje těžební kvóty. Dále lze u ropy sledovat také vliv hospodářských a sezónních cyklů.

Cenu ropy ovšem ovlivňuje i řada faktorů, které lze jen stěží předvídat. Jedná se třeba o geopolitické situace a války v zemích vyvážejících ropu. Vliv má také dění v průmyslových odvětvích, které jsou významnými odběrateli ropy.

Ropa WTI – aktuální online graf

U 77% účtů retailových investorů došlo ke vzniku finanční ztráty.

Graf na této stránce ukazuje, jak se v minulosti měnila cena ropy WTI. U grafu si můžete nastavit libovolné časové období. Stačí v panelu nad grafem změnit parametr pro časový úsek mezi jednotlivými body/svíčkami v grafu. Parametr může nabývat hodnotu několika minut (M) nebo hodin (H). Tlačítko pro změnu stylu grafu (sloupcový, svíčkový, čárový) je hned vedle nastavení časového intervalu. Ropu WTI můžete srovnávat například s ropou Brent nebo s dalšími komoditami (symbol plus v kroužku). Do grafu můžete přidat i technické ukazatele pro analýzu grafu.

Ropa WTI se obchoduje pod zkratkou WBS nebo WTI. Kontrakt je označen také podle toho, kdy bude exspirovat. Futures na ropu se sjednávají každý měsíc a používá se běžné značení: leden (F), únor (G), březen (H), duben (J), květen (K), červen (M), červenec (N), srpen (Q), září (U), říjen (V), listopad (X), prosinec (Z). Například zkratka WBSM19 tedy označuje futures kontrakt na ropu s exspirací v červnu 2019.

Vývoj zájmu o komoditu

Prostřednictvím specializované služby Google Trends lze sledovat vývoj zájmu o tuto komoditu v průběhu času. Na online grafu níže je zobrazen trend celosvětového zájmu za uplynulých 12 měsíců.

Základní informace

Komodita Ropa WTI
Název kontraktu WTI (crude) oil futures
Symbol kontraktu WBS, WTI
Jednotka barel (cca 160 litrů)
Měna USD
Burzovní cena USD/barel
Velikost 1 kontraktu 1000 barelů (cca 1,6 milionu litrů)
burza ICE
Minimální cenový pohyb (velikost ticku) 0,01 USD/barel; 10 USD/kontrakt
Expirační měsíce Všechny kalendářní měsíce
Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.
Upozornění: CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku finanční ztráty. U 68 - 89% účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Informace na screenshotech z platforem jsou pouze ilustrativní.

Související komodity

Diskuze

?Komentáře se zobrazují až po jejich schválení.

Vložit komentář