Co je bankovní identita?

Bankovní identita, známá také jako BankID, je zabezpečená digitální identita, která umožňuje autorizovanou elektronickou komunikaci občana s úřady nebo klienta s různými komerčními poskytovateli služeb, jako jsou banky, pojišťovny, telekomunikační společnosti, energetické společnosti nebo internetové obchody.

Tento systém je v České republice velmi rozšířený a využívá ho přes 4 miliony lidí. Umožňuje ověřený přístup ke službám eGovernmentu a komerčním poskytovatelům služeb pomocí přístupových údajů pro internetové bankovnictví.

Bankovní identita pracuje na principu již jednou ověřené identity, což se nazývá federovaná identita. To znamená, že pokud je vaše identita ověřena jednou, můžete ji používat pro různé služby bez nutnosti opakovaného ověřování.

Bankovní identita byla v České republice zavedena jako součást otevřeného bankovnictví, kde některé banky začaly poskytovat digitální služby ověření identity klientů vybraným partnerům prostřednictvím otevřeného rozhraní API. V roce 2020 byl pod záštitou České bankovní asociace spuštěn projekt BankID, který vedl k vytvoření společného podniku Bankovní identita, a.s., známého pod značkou Bank iD.

Evropské nařízení eIDAS definuje prostředek pro elektronickou identifikaci jako “hmotnou či nehmotnou jednotku obsahující osobní identifikační údaje, která se používá k autentizaci pro účely online služby”. To znamená, že bankovní identita slouží jako digitální občanský průkaz, který umožňuje uživatelům přihlašovat se k online službám státu a soukromých firem.

Použití bankovní identity je možné i v offline prostředí, například při vstupu do fyzických prodejen mimo jejich běžnou otevírací dobu nebo při ověření totožnosti na bankovních pobočkách. Je to bezpečný a pohodlný způsob, jak spravovat svou digitální identitu a interagovat s různými službami bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Zdroj
https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita
https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/identitaobcana/bankovni-identitaobcana-bankid/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.