Co je ECB?

ECB je zkratkou pro Evropskou centrální banku. Tato instituce je centrální bankou zemí Evropské unie, které přijaly euro.

ECB plní několik důležitých funkcí, zejména:

  • Měnová politika – ECB je zodpovědná za udržování cenové stability v eurozóně, což znamená, že se snaží zajistit, aby inflace byla nízká, stabilní a předvídatelná. Tím chrání kupní sílu eura a pomáhá lidem a podnikům plánovat a investovat do budoucna. ECB stanovuje úrokové sazby, za které si banky mohou půjčovat nebo uložit peníze u ECB a také provádí operace na finančních trzích jako je například nákup a prodej cenných papírů, aby ovlivnila nabídku a poptávku po penězích. ECB také vydává měnová prohlášení, ve kterých vysvětluje svá rozhodnutí a sděluje svá očekávání ohledně vývoje cen a hospodářství.
  • Bankovní dohled – ECB dohlíží na banky v eurozóně a provádí testy, jimž identifikuje, jak dobře si vedou a jak jsou schopny čelit potenciálním rizikům jako jsou změny například změny úrokových sazeb, propady cen nemovitostí nebo ekonomické šoky. ECB také spolupracuje s národními orgány dohledu a dalšími evropskými a mezinárodními institucemi při tvorbě pravidel a norem pro bankovní sektor.
  • Euro – ECB je odpovědná za vývoj, výrobu a distribuci eurobankovek, které jsou používány jako zákonné platidlo v eurozóně. ECB se snaží zajistit, aby bankovky byly bezpečné, odolné a obtížně padělatelné. ECB také spolupracuje s národními centrálními bankami a dalšími partnery jako jsou například policie, banky a obchodníci, aby bojovala proti padělání a podporovala pravost a kvalitu bankovek v oběhu.
  • Finanční infrastruktura – ECB zajišťuje plynulé fungování finanční infrastruktury, která umožňuje provádět elektronické platby a převody peněz uvnitř zemí i přes hranice. ECB provozuje a spravuje několik systémů, které zpracovávají velké objemy transakcí v eurech každý den jako je například TARGET2, který slouží k mezibankovním platbám, nebo TIPS, který umožňuje okamžité platby mezi účastníky.
  • Finanční stabilita – ECB přispívá k udržování finanční stability, což znamená, že finanční systém je schopen plnit svou funkci zprostředkování peněz a financování hospodářství i v nepříznivých podmínkách. ECB identifikuje a monitoruje rizika, která by mohla ohrozit stabilitu finančního systému jako jsou například nadměrné zadlužení, bubliny na trzích aktiv nebo globální geopolitické události. ECB také vydává pravidelné zprávy o finanční stabilitě, ve kterých analyzuje a hodnotí tyto rizika a navrhuje opatření, jak jim předcházet nebo je zmírnit.

ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu a její rozhodnutí provádí Rada guvernérů, která se skládá z prezidenta, viceprezidenta a šesti členů výkonné rady ECB a guvernérů národních centrálních bank zemí eurozóny. ECB spolupracuje s ostatními centrálními bankami a mezinárodními institucemi jako jsou Evropská komise, Evropský parlament či Mezinárodní měnový fond.

Zdroj
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.cs.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_centr%C3%A1ln%C3%AD_banka

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.